Το Σκάνδαλο του ΧΑΚ και οι Επιπτώσεις του στην Κυπριακή Οικονομία και Κοινωνία

Πρόσκληση σε διάλεξη

Lecture on Cyprus Stock Ex

Σας προσκαλώ σε Διάλεξη που συνδιοργανώνει το Κυπριακό Κέντρο Μελετών KYKEM σε συνεργία με το Synergy Foundation με θέμα ‘’Το Χρηματιστηριακό Σκάνδαλο και οι επιπτώσεις του στην κυπριακή οικονομία και κοινωνία’’ με ομιλητή τον υποφαινόμενο.

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου στις 7+15 μ.μ  – Synergy Foundation – Αγίας Φυλάξεως 111 & Λυκαβητού 7, 3086 Κάψαλος, Λεμεσός – Τηλ. 25732900, 25735050

Όμηρος Αλεξάνδρου

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.