Νέα δεδομένα από τη ραγδαία εξέλιξη του cloud computing

cloud-computing-security

Η ραγδαία εξέλιξη στον τομέα των αισθητήρων και η μεγάλη ανάπτυξη της παγκόσμιας υπολογιστικής ισχύος και του cloud computing αλλάζουν τα δεδομένα και επιτρέπουν την επίλυση δύσκολων, έως σήμερα, προβλημάτων της βιομηχανικής συντήρησης.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συνεδρίου, Βιομηχανικής Συντήρησης, Euromaintenance 2016 Conference  που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων(IoT) και τα big data αποτελούν ταχύτατα αναπτυσσόμενους τομείς και εντάσσονται πλέον στον στρατηγικό σχεδιασμό μεγάλων βιομηχανικών χωρών όπως η Ιαπωνία, η Κίνα, η Γερμανία, η Αυστραλία και οι ΗΠΑ.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν επιτυχημένες εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, τόσο στον τομέα της διάγνωσης-πρόγνωσης όσο και στον τομέα της ασφάλειας, αποδεικνύοντας με τον πιο πειστικό τρόπο για τις τάσεις που θα επικρατήσουν.

Ο τεχνολογικός τομέας, όμως, που αναμένεται να εξελιχθεί ταχύτατα την επόμενη δεκαετία είναι η χρήση των ρομπότ, αρχικά σε βαριές και δύσκολες εργασίες, εν συνεχεία σε ελέγχους και τελικά ακόμα και σε εργασίες συντήρησης.

Τεκμηριώνοντας την παραπάνω τάση για την επόμενη 20ετία, κεντρικοί ομιλητές παρουσίασαν στοιχεία για την αυξανόμενη έλλειψη τεχνικού προσωπικού σε παγκόσμιο επίπεδο για δεύτερη συνεχόμενη δεκαετία, αλλά και για το μέσο μηνιαίο κόστος ενός εργαζόμενου συντήρησης που σήμερα κυμαίνεται από τα 2.000 ευρώ στις αναπτυγμένες χώρες έως τα 600 ευρώ στις αναπτυσσόμενες, ενώ το αντίστοιχο κόστος ενός ρομπότ θα αγγίζει μόλις τα 180 ευρώ.

Κοινή όμως διαπίστωση όλων των συνέδρων ήταν ότι όσο μεγάλη και αν είναι η τεχνολογική διείσδυση στη συντήρηση, τον κεντρικό ρόλο θα τον έχει πάντα ο άνθρωπος.

Το προφίλ όμως του σύγχρονου συντηρητή αλλάζει και θα απαιτεί όλο και μεγαλύτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα η πιστοποίηση των γνώσεων και ικανοτήτων του θα καθίσταται όλο και πιο επιβεβλημένη.

Μεγάλο μέρος του συνεδρίου κάλυψε η παρουσίαση ολιστικών μεθοδολογιών οργάνωσης της συντήρησης και του Asset Management και αντίστοιχων επιτυχημένων εφαρμογών, γεγονός που κατέστησε σαφές ότι είναι πλέον αδύνατον να αντεπεξέλθει μία επιχείρηση στο παγκόσμια αγορά παραμένοντας στα παραδοσιακά μοντέλα λειτουργίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.