Τα σχέδια για γεώτρηση TOTAL στην Κυπριακή ΑΟΖ

Τρέχουν όλες οι διαδικασίες προκειμένου τον ερχόμενο Ιούλιο να αρχίσουν οι γεωτρήσεις στο οικόπεδο 11 της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης για την εκμετάλλευση του διαπιστωμένου κοιτάσματος υδρογονανθράκων. Σε μια προσπάθεια να είναι όλα έτοιμα μέχρι τη διάνοιξη της γεώτρησης από την TOTAL, την προσεχή Τρίτη εξετάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις για δύο συσχετιζόμενα έργα. 

Οι υπεράκτιες γεωτρητικές εργασίες και δραστηριότητες θα υποστηρίζονται από χερσαία βάση ανεφοδιασμού, η οποία θα βρίσκεται εντός του χώρου του λιμένα Λεμεσού.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών έρευνας, εξερεύνησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων είναι υπαρκτός ο κίνδυνος για διαρροές καυσίμων και επομένως θα ληφθούν μια σειρά από μέτρα έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι πιο πιθανοί κίνδυνοι διαρροών και οι αρνητικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν.

Η πρώτη μελέτη αφορά την εκτίμηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων για την ερευνητική γεώτρηση Onesiphoros West-1 (OW-1) της εταιρείας TEP Cyprus στο οικόπεδο 11 της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Πρόκειται για υπεράκτιες ερευνητικές γεωτρήσεις που θα διενεργηθούν από την Total Exploration & Production Cyprus B.V. (TEP Cyprus).

Το έργο αφορά στη διάνοιξη μιας γεώτρησης από την εταιρεία TOTAL, με την προοπτική διάτρησης μελλοντικής επιβεβαιωτικής γεώτρησης, εάν η αρχική ερευνητική δραστηριότητα είναι επιτυχής. Η προτεινόμενη γεώτρηση θα υλοποιηθεί εντός του ερευνητικού τεμαχίου 11. Το ερευνητικό τεμάχιο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 150 Km από την ακτογραμμή. Οι γεωτρητικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν από το πλωτό γεωτρύπανο West Capella. Μια ακτίνα 500 μέτρων από τα εξωτερικά σημεία του πλωτού γεωτρύπανου προβλέπεται να κηρυχθεί Ζώνη Ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι το γεωτρύπανο που θα χρησιμοποιηθεί κοστίζει ένα εκατ. ευρώ την ημέρα και επομένως τα χρονοδιαγράμματα που θα τεθούν θα τηρηθούν αυστηρά με κυριότερο σε αυτή την φάση την αδειοδότηση για περιβαλλοντικούς σκοπούς.

Την ίδια ημέρα θα εξεταστεί και η μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον για την κατασκευή και λειτουργία χερσαίας βάσης εφοδιασμού στο λιμάνι Λεμεσού για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων γεώτρησης στην Κυπριακή ΑΟΖ από την TOTAL E&P CYPRUS B.V. για σκοπούς της εταιρείας EDT Agency Ltd.

Το προτεινόμενο έργο αποτελεί την εγκατάσταση προσωρινής Βάσης Εφοδιασμού για να υποστηρίζει τις υπεράκτιες δραστηριότητες γεώτρησης της εταιρίας TOTAL E&P Cyprus B.V. στην Κυπριακή ΑΟΖ στο οικόπεδο 11. Στη βάση εφοδιασμού θα πραγματοποιούνται οι εξής εργασίες: Δημιουργία ρευστών γεώτρησης, αποθήκευση, παραλαβή, μεταφορά, χειρισμός υλικών και εξοπλισμού από και προς την υπεράκτια εγκατάσταση της γεώτρησης.

Η ΤΕΡ Cyprus σχεδιάζει να ξεκινήσει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Οικόπεδο 11 τον Ιούλιο του 2017. Μπορεί να ακολουθήσει μία γεώτρηση αξιολόγησης, αν τα αποτελέσματα της ερευνητικής γεώτρησης είναι θετικά.

Η ερευνητική γεώτρηση, Onesiphoros West-1 (OW-1), θα διαρκέσει περίπου 50 ημέρες στην περίπτωση ξηράς οπής, και 72 ημέρες στην περίπτωση ανακάλυψης.

Η κινητοποίηση και η επανεγκατάσταση του πλωτού γεωτρύπανου θα χρειαστεί ακόμη 12 ημέρες συνολικά.

Οι εργασίες γεώτρησης θα υποστηρίζονται από μια βάση υλικοτεχνικής υποστήριξης μέσα στον Λιμένα Λεμεσού. Οι εγκαταστάσεις στη βάση θα περιλαμβάνουν: χώρο αποθήκευσης σωλήνων, αποθήκευση – εσωτερική αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής αποθήκευσης χημικών, μια προβλήτα, μία εγκατάσταση ανάμιξης υγρών γεώτρησης και χώρο αποθήκευσης υγρών γεώτρησης, χώρους για γραφεία, οχήματα, διαλογή, εμπορευματοκιβώτια, μεταφοράς και διέλευσης αποβλήτων (χωρίς επεξεργασία αποβλήτων).

Η βάση υλικοτεχνικής υποστήριξης θα βρίσκεται στις υπάρχουσες διαθέσιμες λιμενικές εγκαταστάσεις. Ένας ανάδοχος έργου θα κατασκευάσει και θα λειτουργήσει τη βάση υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Τρία σκάφη θα υποστηρίξουν τις εργασίες γεώτρησης από τη βάση υλικοτεχνικής υποστήριξης. Ένα σκάφος υποστήριξης θα βρίσκεται σε μόνιμη βάση στο χώρο της γεώτρησης, παρέχοντας ασφάλεια. Τα άλλα δύο πλοία θα μεταφέρουν προμήθειες, υλικά, εξοπλισμό και απόβλητα μεταξύ του πλωτού γεωτρύπανου και της βάσης υλικοτεχνικής υποστήριξης. Υπολογίζεται ότι θα απαιτούνται οκτώ δρομολόγια μετ’ επιστροφής ανά εβδομάδα. Η μεταφορά του προσωπικού με ελικόπτερο θα γίνεται από το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, με εκτιμώμενα έξι δρομολόγια μετ ‘επιστροφής ανά εβδομάδα.

Τα μη-υδατικά θρύμματα των γεωτρήσεων, τα οποία παράγονται κατά τη γεώτρηση των κατώτερων τμημάτων του OW-1, θα επεξεργάζονται και θα απορρίπτονται σε μια εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων η οποία λειτουργεί από την Innovating Environmental Solutions Center (IESC) 10 χλμ βορειοδυτικά του λιμανιού της Λεμεσού. Τα μη-υδατικά ρευστά γεώτρησης θα διαχωρίζονται από τα θρύμματα επί του πλωτού γεωτρύπανου, χρησιμοποιώντας τον επί του σκάφους εξοπλισμό ελέγχου στερεών, και θα επαναχρησιμοποιηθούν στο επόμενο τμήμα της οπής. Στο τέλος της καμπάνιας γεωτρήσεων το υπόλοιπο υγρό γεώτρησης θα σταλεί στην ακτή για να επαναχρησιμοποιηθεί σε μελλοντικά έργα.

Τι είναι η ΑΟΖ

Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) είναι μια θαλάσσια ζώνη που ορίζεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), σύμφωνα με την οποία ένα κράτος έχει ειδικά δικαιώματα αναφορικά με την έρευνα και χρήση των θαλάσσιων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ενέργειας από το νερό και τον αέρα. Μια ΑΟΖ ξεκινά από την παράκτια γραμμή αναφοράς μιας χώρας και εκτείνεται 200 ναυτικά μίλια προς τη θάλασσα, κάθετα προς τη γραμμή αναφοράς. Το παράκτιο κράτος έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων της ζώνης αυτής, παράλληλα με το δικαίωμα να ιδρύσει και να χρησιμοποιήσει τεχνητά νησιά, εγκαταστάσεις και κατασκευές. Όλα τα κράτη έχουν επίσης την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, την ελευθερία υπερπτήσεων καθώς και το δικαίωμα εγκατάστασης καλωδίων και αγωγών, υπό την προϋπόθεση ότι ενεργούν στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

Χώρος ξεπλύματος εξοπλισμού στο λιμάνι 

Για τις ανάγκες της γεώτρησης απαραίτητα θα πρέπει να λειτουργήσει η Μονάδα Παραγωγής Ρευστών Γεώτρησης. Αυτή η μονάδα αποτελεί μέρος της βάσης εφοδιασμού όπου θα δημιουργούνται τα ρευστά γεώτρησης, θα αποθηκεύονται και θα μεταφέρονται στην πλατφόρμα γεώτρησης με την βοήθεια πλωτών μέσων κατά την διαδικασία της γεώτρησης. Επίσης, εντός της βάσης εφοδιασμού θα προμηθεύονται και θα αποθηκεύονται χημικά που είναι απαραίτητα για την παραγωγή ρευστών γεώτρησης. Αυτά τα χημικά ενδεχομένως να χρειαστούν και για τις ανάγκες της γεώτρησης οπότε θα μεταφέρονται στην υπεράκτια εγκατάσταση της γεώτρησης με πλωτά μέσα. Θα ανεγερθεί και θα λειτουργεί Χώρος Ξεπλύματος Εξοπλισμού από τις γεωτρήσεις.

Η εταιρεία EDT Agency Ltd ορίστηκε ως υπεύθυνη από την TOTAL E&P Cyprus B.V. για τη διαχείριση ολόκληρης της εφοδιαστικής βάσης που θα βρίσκεται εντός του Νέου Λιμανιού στη Λεμεσό, εκτός από τη διαχείριση της Μονάδας Παραγωγής ρευστών γεώτρησης που θα έχει αποκλειστική ευθύνη η εταιρεία TOTAL E&P Cyprus B.V. και ο υπεργολάβος της Halliburton Mediterranean Ltd.

Τα κυριότερα ζητήματα και επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία της εφοδιαστικής βάσης αναφέρονται στη σχετική μελέτη για τη βάση εφοδιασμού στο λιμάνι Λεμεσού. Επιπτώσεις που είναι συνδεδεμένες άμεσα με το υπεράκτιο μέρος των εργασιών, όπως οι φορτοεκφορτώσεις λάσπης, οι μεταφορές υλικών και αποβλήτων από και προς τις πλατφόρμες γεώτρησης,  εξαρτημάτων, σωλήνων κ.ά. Σημαντικό ζήτημα είναι επίσης τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης ατυχημάτων τόσο εντός της εφοδιαστικής βάσης, όσο και κατά τη διάρκεια των φορτοεκφορτώσεων σε πλοία, για τις ανάγκες των υπεράκτιων δραστηριοτήτων της εταιρείας TΟΤΑL.

Άγγελος Νικολάου   

One thought on “Τα σχέδια για γεώτρηση TOTAL στην Κυπριακή ΑΟΖ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s