Πρόσω ολοταχώς για διάνοιξη οδοφραγμάτων – Δεν κατανοούμε σε τι μας εξυπηρετεί…

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι εργασίες για τη διάνοιξη του οδοφράγματος στη Δερύνεια, που αφορά και στον κύριο δρόμο που οδηγεί από τον δήμο στην κατεχόμενη πόλη της Αμμοχώστου. Ήδη οι εργασίες στις ελεύθερες περιοχές έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ σε αρκετά προχωρημένο στάδιο βρίσκονται και οι εργασίες όσον αφορά στις κατεχόμενες περιοχές. Σύντομα αναμένεται η προκήρυξη των προσφορών για εργασίες που αφορούν το κομμάτι του δρόμου που βρίσκεται στη νεκρή ζώνη. 

Στις 28 Ιουλίου, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο κατάλογος των ιδιοκτήτων γης στην περιοχή, μέρος της περιουσίας των οποίων θα απαλλοτριωθεί για τις ανάγκες των έργων διαπλάτυνσης του δρόμου και ανάλογα θα αποζημιωθούν με βάση την εκτίμηση που θα γίνει από το Τμήμα Κτηματολογίου.

Το δημοσίευμα προκάλεσε ερωτηματικά στους ιδιοκτήτες, καθώς πολλοί δεν ήταν ενήμεροι για τα έργα που προωθούνται στην περιοχή. Οι απαλλοτριώσεις αφορούν και στις περιουσίες στα κατεχόμενα, γεγονός που ήταν αναμενόμενο να ειδωθεί από κάποιους με επιφύλαξη και έσπευσαν για ενημέρωση. «Με το παρόν γνωστοποιείται ότι η ακίνητη ιδιοκτησία που περιγράφεται στον Πίνακα που παρατίθεται είναι αναγκαία για τον ακόλουθο σκοπό δημόσιας ωφελείας, δηλαδή για τη δημιουργία και ανάπτυξη των δημόσιων οδών στη Δημοκρατία και η απαλλοτρίωσή της επιβάλλεται για τους πιο κάτω λόγους, δηλαδή, για τη διάνοιξη του οδοφράγματος στη Δερύνεια.

   ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΤΟΝ ΑΤΤΙΛΑ, ΗΛΙΘΙΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ…

Κάθε πρόσωπο που ισχυρίζεται πως έχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον πάνω στην ιδιοκτησία που αναφέρεται πιο πάνω και φέρει ένσταση στη σκοπούμενη απαλλοτρίωσή της, καλείται μέσα σε 30 ημέρες από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να στείλει στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μέσω της Διευθύντριας Τμήματος Δημοσίων Έργων, λεπτομερή στοιχεία για το δικαίωμα ή συμφέρον του, αποδείξεις, γι’ αυτά, καθώς και πλήρως αιτιολογημένη έκθεση για τους λόγους της ένστασής του», αναφέρεται στη δημοσίευση.

Προστίθεται ακόμα ότι η δημοσίευση αφορά τεμάχια ακίνητης ιδιοκτησίας στις ενορίες Αγίου Μέμνωνα και Ακρόπολης του Δήμου Αμμοχώστου και Δήμου Δερύνειας. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται πέραν των 150 ιδιοκτητών και όπως αναφέρεται η έκταση γης της συνολικής ακίνητης ιδιοκτησίας αποτελείται από 5.643 τ.μ.

«Οι απαλλοτριώσεις, καθορίστηκαν από την αρχή των συζητήσεων από τις δύο πλευρές και ότι η απαλλοτριώσα αρχή θα ήταν η Κυπριακή Δημοκρατία», ανέφερε στον «Φ» η διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων Έργων Χρυστάλλα Μαλλούππα. «Αυτό αφορά και τις ελεύθερες περιοχές και τη νεκρή ζώνη και τα κατεχόμενα. Θα γίνει απαλλοτρίωση με βάση την εκτίμηση αξίας που θα γίνει από το Κτηματολόγιο και θα απαλλοτριωθούν κανονικά όπως προβλέπεται. Εμείς απλά στέλνουμε τα σχέδια. Οι Ελληνοκύπριοι θα αποζημιωθούν κανονικά, ενώ για τους Τουρκοκύπριους θα το χειριστεί ο Κηδεμόνας τουρκοκυπριακών περιουσιών που είναι το Υπουργείο Εσωτερικών», πρόσθεσε.

Εκ των ιδιοκτητών γης, εκφράστηκε δυσφορία για το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκαν. Οπως ανέφερε εκπρόσωπός τους, θα έπρεπε να είχαν ενημερωθεί με προσωπικές επιστολές. Σημείωσε ακόμα ότι αναμένουν μια ενημέρωση για το πώς θα γίνει η αποζημίωση, υποδεικνύοντας ότι δεν θα ήταν δίκαιο η εκτίμηση να γίνει με βάση τα δεδομένα της νεκρής ζώνης.

Όσον αφορά γενικότερα στις εργασίες για διάνοιξη του οδοφράγματος, η κ. Μαλλούππα ανέφερε ότι αυτές έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. «Το δικό μας δίκτυο υπάρχει και λειτουργεί κανονικά μέχρι τη νεκρή ζώνη. Άρα εμείς δεν είχαμε πολλή δουλειά όσον αφορά στο οδικό δίκτυο, εκτός του σημείου ελέγχου.

Έχουν γίνει οι διευθετήσεις, έγινε μια διαπλάτυνση του δρόμου στο συγκεκριμένο σημείο και είναι σχεδόν όλα έτοιμα με βάση το πρόγραμμα που είχαμε. Πέραν της διαπλάτυνσης έγινε και διευθέτηση για επαναστροφή, κατασκευάστηκαν χώροι στάθμευσης, τοποθετήθηκαν τα λυόμενα σπιτάκια για στέγαση των κυβερνητικών υπηρεσιών που θα είναι εκεί. Θα γίνουν επίσης κάποια στέγαστρα. Άρα θεωρούμε ότι οι εργασίες είναι τελειωμένες», δήλωσε η κ. Μαλλούππα.

Στα κατεχόμενα έχουν προχωρήσει οι εργασίες όπως είπε, αλλά δεν είναι γνωστό μέχρι ποιου σημείου έχουν φτάσει. Σύμφωνα με την κ. Μαλλούππα, γίνεται διαπλάτυνση του δρόμου με βάση τη μελέτη που έχει γίνει στα κατεχόμενα. «Συμφωνήσαμε βέβαια τα πλάτη και τη γεωμετρία του οδικού δικτύου στο πλαίσιο των κοινών συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν», σημείωσε.

Όσον αφορά στην περιοχή της νεκρής ζώνης εξήγησε ότι, επειδή τα λεφτά έχουν εξασφαλιστεί από την Ε.Ε. μέσω του UNDP, αυτοί, δηλαδή το UNDP, θα προκηρύξουν τον διαγωνισμό για να ολοκληρώσουν τις εργασίες μέσα στη νεκρή ζώνη. «Αυτό γινόταν και σε όλα τα οδοφράγματα. Το UNDP προκηρύσσει την προσφορά, με βάση τις συμφωνημένες προδιαγραφές αλλά και τις δικές του απαιτήσεις, δηλαδή, με φωτισμό, με ψηλή περίφραξη κλπ. Οπόταν η προκήρυξη του διαγωνισμού θα γίνει από το UNDP, αλλά το πότε δεν μας έχουν ακόμα ενημερώσει», δήλωσε η διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Το κόστος των εργασιών για τις ελεύθερες περιοχές έχει εκτιμηθεί γύρω στις 400 χιλιάδες ευρώ. Πέραν των έργων διαπλάτυνσης, υποδομών, χώρων στάθμευσης έχει γίνει και μετακίνηση της περίφραξης του στρατοπέδου.

Πιο δύσκολη  η περίπτωση Απλικίου- Λεύκας

Όσον αφορά την περίπτωση της διάνοιξης του οδοφράγματος Απλικίου – Λεύκας, τα δεδομένα είναι διαφορετικά καθώς υπάρχουν διάφορες δυσκολίες για την ολοκλήρωση των έργων που απαιτούνται να γίνουν για διάνοιξη του δρόμου. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η κ. Μαλλούππα, τα έργα ξεκίνησαν όμως δεν έχουν προχωρήσει στον ίδιο βαθμό. Πρόκειται για περιοχή ενταγμένη στο Natura 2000 οπόταν απαιτείτο η διενέργεια περιβαλλοντικών μελετών. Να σημειωθεί ότι είναι περιοχές στις οποίες διαβιούν κυρίως τα αγρινά της Κύπρου. Παράλληλα και η μορφολογία του εδάφους είναι πολύ πιο δύσκολη, ενώ παράλληλα και έκταση είναι πολύ μεγαλύτερα αφού τα έργα θα ξεκινήσουν από τον κύριο δρόμο του Καλοπαναγιώτη και θα καλύπτουν απόσταση περίπου 3 χλμ. Οι εργασίες στα κατεχόμενα είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο, αλλά αφορούν μόνο 1χλμ.  Εκτιμάται ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν τέλος του χρόνου.

Φρίξος Δαλίτης  “Φ”

One thought on “Πρόσω ολοταχώς για διάνοιξη οδοφραγμάτων – Δεν κατανοούμε σε τι μας εξυπηρετεί…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.