Τ/Κ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ: Στην αντεπίθεση ο Φαίδωνος μετά τα «νομικά μέτρα» Σιακόλα

Συνεχίζεται η θύελλα αντιδράσεων την οποία προκάλεσε ο Δήμαρχος Πάφου μετά τις αποκαλύψεις για σκάνδαλο με τουρκοκυπριακές περιουσίες στο οποίο ενέπλεξε πολιτικά πρόσωπα, συγγενείς πολιτικών και επιχειρηματίες τους οποίους κατονόμασε δημόσια.

Μετά την ανακοίνωση του Ομίλου Σιακόλα ότι πρόκειται να εξετάσει το ενδεχόμενο καταχώρησης αγωγής λιβέλλου εναντίον του κ. Φαίδωνος, ο δήμαρχος Πάφου πέρασε στην αντεπίθεση, απαντώντας με έκθεση του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φαίδωνος σε γραπτή δήλωσή του αναφέρει:

“Είναι ασφαλώς δικαίωμα του καθενός να απαντά σε δημόσιες καταγγελίες που γίνονται και τον αφορούν. Ο Όμιλος Εταιρειών Σιακόλα προσπαθεί να αποτρέψει συνέχιση της διερεύνησης των καταγγελιών μου μέσω προαναγγελίας ότι θα λάβει δικαστικά μέτρα εναντίον μου. Δεν μου διαφεύγει ότι η αναγγελία αυτή σκοπό έχει και στο να αποτρέψει τα ΜΜΕ από τη δημόσια συζήτηση γύρω από τα θέματα που αφορούν τον συγκεκριμένο όμιλο εταιρειών. Ένα θέλω να τονίσω, αυτές οι μέθοδοι όχι μόνο δεν με κάμπτουν αλλά με ενισχύουν για να συνεχίσω.

Πιο κάτω παραθέτω απόσπασμα από την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας του 2015, όπου ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.

(β) Συγκεκριμένη εταιρεία, επιπρόσθετα από το αίτημα της για ανταλλαγή ορισμένων Τ/Κ τεμαχίων που ήταν περίκλειστα σε προτεινόμενη ανάπτυξη γηπέδων γκολφ και συναφών εγκαταστάσεων στην Πόλη Χρυσοχούς, με άλλα ιδιόκτητα τεμάχια της ίδιας (θέμα το οποίο εξετάστηκε επίσης από την Υπηρεσία μας και τα ευρήματα αναφέρονται στην Ετήσια Έκθεσή μας για το 2014), ζήτησε μακροχρόνια άδεια χρήσης/ μίσθωσης 22 Τ/Κ τεμαχίων στις παρυφές προτεινόμενης ανάπτυξης στην Πόλη Χρυσοχούς, για σκοπούς εξωραϊσμού.

Στις 22.6.2012 υπογράφηκε η πρώτη σύμβαση μίσθωσης, που αφορούσε σε 20 τ/κ τεμάχια γης συνολικής έκτασης 272.447 τ.μ. για περίοδο 15 χρόνων με ετήσιο μίσθωμα ύψους €2.085. Στις 8.8.2014, υπογράφηκε δεύτερη σύμβαση μίσθωσης που αφορούσε ένα τ/κ τεμάχιο συνολικής έκτασης 16.389 τ.μ. για περίοδο 13 χρόνων με ετήσιο μίσθωμα ύψους €215. Σχετικά αναφέρεται ότι ο υπολογισμός του ετήσιου αγοραίου ενοικίου στις πιο πάνω συμβάσεις, έγινε από το ΤΚΧ, ως εάν τα τεμάχια εκμισθώνονταν ως «γεωργική γη», γεγονός που δεν αντικατοπτρίζει τον πραγματικό σκοπό των μισθώσεων.

Μεταγενέστερα, η εν λόγω εταιρεία ζήτησε την μίσθωση ακόμη ενός τ/κ τεμαχίου για τον ίδιο σκοπό, για το οποίο ετοιμάστηκε προσχέδιο σύμβασης μίσθωσης που να αρχίζει 1.1.2016 για περίοδο 3 χρόνων με αυτόματη ανανέωση από χρόνο σε χρόνο. Το ετήσιο μίσθωμα καθορίστηκε από τον κτηματολόγο του Κλάδου Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών, σε €1.500 ετησίως με αύξηση μετά τα 3 πρώτα χρόνια κατά 7% ανά διετία. Το εν λόγω ετήσιο μίσθωμα υπολογίστηκε με βάση τις πρόνοιες του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου (Κεφ. 224), ως «υποβοηθητικός χώρος για τις κύριες τουριστικές εγκαταστάσεις».

Συναφώς αναφέρεται ότι, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία η μίσθωση τ/κ περιουσίας σε νομικά πρόσωπα επιτρέπεται νοούμενου ότι ο έλεγχος ή το εταιρικό κεφάλαιο ανήκει σε πρόσφυγες.

Τα ευρήματά μας συνοψίζονται πιο κάτω:

• Οι πιο πάνω μισθώσεις έχουν γίνει κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας και κανονισμών, χωρίς να έχει εντοπιστεί νομική γνωμάτευση που να τις επιτρέπει. 

• Τα ετήσια μισθώματα για τις πρώτες δύο συμβάσεις υπολογίστηκαν από το ΤΚΧ, ως εάν να αφορούν σε αγοραία ενοίκια για «γεωργική γη», ενώ, όπως αναφέρεται στις συμβάσεις, τα τεμάχια θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι πρασίνου /πάρκα. Ο υπολογισμός του αγοραίου ενοικίου για τα ίδια τεμάχια, με βάση την αναθεωρημένη αξία των τεμαχίων κατά την 1.1.2013, δεδομένου ότι θα χρησιμοποιηθούν ως υποβοηθητικοί χώροι για κύριες τουριστικές εγκαταστάσεις, χρησιμοποιώντας το ίδιο ποσοστό που χρησιμοποίησε ο κτηματολόγος στην τρίτη σύμβαση, αυξάνεται από €2.300 σε €66.482. 

Στις 6.5.2016 διαβιβάστηκε η σχετική επιστολή μας από το Υπουργείο Εσωτερικών στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με την παράκληση όπως γνωματεύσει επί των θεμάτων που εγείρονται, ώστε το θέμα να τύχει ακολούθως ανάλογης μελέτης”.

One thought on “Τ/Κ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ: Στην αντεπίθεση ο Φαίδωνος μετά τα «νομικά μέτρα» Σιακόλα

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.