Δεν παραδέχθηκε ενοχή στην υπόθεση FOCUS ο Χρ.Χριστοδούλου

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ… ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΑ ΤΗΣ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΚΛΕΨΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ…

Με μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες εναντίον του απάντησε σήμερα ο πρώην Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Χριστόδουλος Χριστοδούλου σε σχέση με τη υπόθεση της φερόμενης δωροδοκίας του με €1 εκατ. από την εταιρεία Focus.

Μη παραδοχή στις κατηγορίες δήλωσαν σήμερα και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση Μιχάλης Ζολώτας, Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd,  Marfin Invesment Group – MIG (πρώην Marfin Financial Group – MFG) και Focus Maritime Corp. ως νομικά πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι επίσης η  κόρη του Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου και ο πρώην σύζυγος της Ανδρέας Κιζουρίδης οι οποίοι είχαν ήδη απαντήσει με μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σε προηγούμενο δικάσιμο.

Κατά τη χθεσινή ακροαματική διαδικασία και προτού οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι απαντήσουν στις κατηγορίες το δικαστήριο απέρριψε όλες τις προδικαστικές ενστάσεις  που είχαν εγείρει μέσω των δικηγόρων τους.

Συγκεκριμένα,  ο Χριστοδούλου και  η A.C. Christodoulou Consultants Ltd προέβαλαν μέσω του συνηγόρου τους την ειδική απολογία του άρθρου 69(1)(β) του Περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 155, ότι έχουν προηγουμένως καταδικασθεί βάσει των ίδιων ή άρρηκτα συνδεδεμένων γεγονότων καθώς επίσης και ότι η παρούσα ποινική υπόθεση συνιστά κατάχρηση της διαδικασίας (abuse of process) λόγω της συμπεριφοράς της Κατηγορούσας Αρχής στον τρόπο προώθησης των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν.

Οι Μιχάλης Ζολώτας,  Μιχάλης Φόλε ως επίσης και η Focus MaritimeCorp. μέσω των δικών τους συνηγόρων ήγειραν προδικαστική ένσταση που αφορά θέμα κατάχρησης της δικαστικής διαδικασίας, υιοθετώντας εν πολλοίς την αγόρευση του συνηγόρου των Χριστοδούλου και A.C. Christodoulou Consultants Ltd.

Προδικαστικές ενστάσεις ήγειρε και ο συνήγορος της MIG. Εισηγήθηκε συγκεκριμένα ότι το Δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία να εκδικάσει την υπόθεση λόγω του ότι η Κατηγορούμενη  εταιρεία είναι ελληνική εταιρεία και συνιστά νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στην Ελλάδα, χωρίς οποιαδήποτε περιουσία στην Κύπρο και ότι αν ήταν φυσικό πρόσωπο δεν θα εκτελείτο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εναντίον της. Παράλληλα υιοθέτησε την αγόρευση των υπόλοιπων συνηγόρων στην έκταση που αφορούσε τον ισχυρισμό για κατάχρηση της διαδικασίας.

Το Δικαστήριο με την ενδιάμεση απόφαση του απέρριψε τις προδικαστικές ενστάσεις των κατηγορουμένων αποφασίζοντας ουσιαστικά την συνέχιση της διαδικασίας και καλώντας τους να απαντήσουν στις κατηγορίες.

Συγκεκριμένα το δικαστήριο αποφάσισε ότι με βάση τις λεπτομέρειες του Κατηγορητηρίου «είναι προφανές πως τα γεγονότα της υπόθεσης δεν περιορίζονται στα γεγονότα που περιλαμβάνονται στο Κατηγορητήριο της υπόθεσης 793/2014», για την οποία έχει ήδη καταδικαστεί ο Χριστοδούλου.

«Η Κατηγορούσα Αρχή έχοντας εξετάσει το συγκεντρωθέν μαρτυρικό υλικό, το οποίο συμπληρώθηκε το έτος 2015, όπως αναφέρθηκε από την κα Παπαγαπίου, κατέληξε ότι δικαιολογείτο η δίωξη για τα αδικήματα που καταγράφονται στο κατηγορητήριο που καταχωρίστηκε στο Κακουργιοδικείο. Υποδεικνύεται ότι από πλευράς γεγονότων καλύπτουν ευρύτερο φάσμα αδικοπραξιών, με την εμπλοκή και συνέργεια και άλλων (φυσικών και νομικών προσώπων) στην όλη υπόθεση.

Η οποία πλέον δεν μπορεί να συσχετιστεί με την προγενέστερη υπόθεση που αφορούσε τη διάπραξη αδικημάτων από τους Κατηγορούμενους 1 και 6 (Χριστόδουλος Χριστοδούλου και η A.C. Christodoulou Consultants Ltd αντίστοιχα), κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας», όπως αναφέρεται στην απόφαση».

«Είναι, βέβαια,  γεγονός», αναφέρει το δικαστήριο στην απόφαση του, «ότι η μεταφορά του ποσού του €1 εκ. από τη FOCUS σε λογαριασμό της Κατηγορούμενης 6, τον Ιούλιο του έτους 2007, αποτελεί την κοινή συνισταμένη των δύο υποθέσεων. Πρόκειται όμως για δυο εντελώς διαφορετικές υποθέσεις, τόσο από απόψεως σοβαρότητας αδικημάτων, όσο και των γενικότερων περιστάσεων που τις περιβάλλουν. Δεν θα μπορούσε να λεχθεί πως όταν η Κατηγορούσα Αρχή προωθούσε την υπόθεση με τα φορολογικά αδικήματα εναντίον των Κατηγορουμένων 1 και 6, είχε στη διάθεσή της το μαρτυρικό υλικό που σχετίζεται με την παρούσα υπόθεση», αναφέρει η απόφαση.

Είναι φανερό, προσθέτει το δικαστήριο, «από τα γεγονότα που έχουν εκτεθεί νωρίτερα, ότι η υπόθεση 793/2014, προωθήθηκε στη βάση των αναθεωρημένων φορολογικών δηλώσεων που υπέβαλαν οι Κατηγορούμενοι 1 και 6 το έτος 2013. Μετά την αποπεράτωση της υπόθεσης εκείνης, προέκυψε, ως έχει αναφερθεί, πρόσθετη μαρτυρία με βάση την οποία, ο Γενικός Εισαγγελέας έκρινε ότι στοιχειοθετούνται τα σοβαρά αδικήματα διαφθοράς με την εμπλοκή και των υπόλοιπων Κατηγορουμένων και έτσι αποφάσισε να καταχωρήσει το παρόν κατηγορητήριο».

«Δεν βλέπουμε να υπάρχει τίποτε το μεμπτό σε σχέση με την προώθηση της παρούσας υπόθεσης. Δεν θα μπορούσε δε να υποστηριχθεί βάσιμα από τους Κατηγορούμενους 1 και 6, ότι είχαν την προσδοκία πως δεν θα αντιμετώπιζαν τα σοβαρότερα αδικήματα του παρόντος κατηγορητηρίου, στην περίπτωση που προέκυπτε μαρτυρία για την προώθηση τέτοιων κατηγοριών εναντίον τους», αναφέρει περαιτέρω το δικαστήριο.

Υπό τις περιστάσεις της υπόθεσης, αναφέρουν οι δικαστές του κακουργιοδικείο, «δεν θεωρούμε ότι η συνέχιση της υπόθεσης ενδέχεται να προκαλέσει δυσμενή επηρεασμό στα δικαιώματα των Κατηγορουμένων 1, 2, 3, 6, 7 και 8, οι οποίοι μπορούν να προβάλουν τις υπερασπίσεις τους στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

«Για τους πιο πάνω λόγους, καταλήγουμε ότι η εισήγηση των Κατηγορουμένων για κατάχρηση της διαδικασίας δεν είναι βάσιμη», σημειώνουν.

Όσον αφορά την εισήγηση του συνηγόρου της MIG ότι το Κακουργιοδικείο δεν έχει δικαιοδοσία να εκδικάσει την υπόθεση γιατί η Κατηγορούμενη εταιρεία συνιστά νομική οντότητα εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, «αυτή δεν υποστηρίζεται νομικά αφού είναι υπόλογη για πράξεις της που διενεργήθηκαν εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με την κατηγορία 1, οι κατ’ ισχυρισμό αξιόποινες πράξεις διενεργήθηκαν στη Λευκωσία. Συνεπώς το παρόν Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία να εκδικάσει το οποιοδήποτε αδίκημα έχει διαπραχθεί εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας από οποιαδήποτε οντότητα, είτε είναι φυσικό είτε νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στην αλλοδαπή», προστίθεται.

Το Δικαστήριο όρισε την ακρόαση της υπόθεσης στις 9,10 και 11 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση ήταν επίσης ο Κυριάκος Μάγειρας, για τον οποίον το Εφετείο Αθηνών αποφάσισε τη μη έκδοση του στην Κύπρο, ως επίσης και ο Ανδρέας Βγενόπουλος, ο οποίος “απεβίωσε”. Ως εκ τούτου και οι δύο αφαιρέθηκαν από το κατηγορητήριο και απηλλάγησαν από τις κατηγορίες εναντίον τους.

Να σημειωθεί ότι ο Μιχάλης Ζολώτας παραπέμφθηκε στο Κακουργιοδικείο μόνο για μια κατηγορία που αφορά το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν συνολικά 24 κατηγορίες που αφορούν τα εξής 7 αδικήματα: (1) Συναλλαγές με αντιπροσώπους οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά, (2) Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, (3) Ενεργός δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων, (4) Δωροληψία από οικείους δημόσιους αξιωματούχους, (5) Κατάχρηση εξουσίας, (6) Κατάχρηση εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό, και (7) Αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας από το δικαστήριο.

>>> Πέραν των εκατόν ατόμων και εταιριών πήραν MIGoδάνεια

One thought on “Δεν παραδέχθηκε ενοχή στην υπόθεση FOCUS ο Χρ.Χριστοδούλου

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.