ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: «Η αλήθεια για το οικόπεδο της Ελληνικής Πρεσβείας»

Η ΓΕΛΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΥ ΙΕΡΑΡΧΗ, ΒΕΖΙΡΗ ΤΟΥ ΒΑΘΥΠΛΟΥΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΚΟΥ…

Επιστολή του Μητροπολίτη Κύκκου Νικηφόρου που εστάλη στον “Φ” για να δικαιολογήσει γιατί πούλησε οικόπεδο σε Ρώσους στο οποίο επρόκειτο να οικοδομηθεί η Ελληνική Πρεσβεία στη Λευκωσία. 

Διαβάστε τι λέει και βγάλτε τα συμπεράσματά σας:

Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Τύπος, στις δημοκρατικές τουλάχιστον χώρες, αποτελεί έκφραση της ελευθερίας της γνώμης, γεγονός το οποίο κατασφαλίζεται από τους συνταγματικούς χάρτες. Αποτελεί όμως ο Τύπος και βασικό κοινωνικό όργανο για την αναζήτηση της αλήθειας των πραγμάτων. Αναφορικά, λοιπόν, με το παραχωρηθέν από την Ιερά Μονή Κύκκου οικόπεδο προς ανέγερση μεγάρου προς στέγαση της Ελληνικής Πρεσβείας, και για να μην παραμείνει η αλήθεια παραμορφωμένη, αναγκάζομαι να απευθυνθώ προς την έγκριτη εφημερίδα σας, για να παραθέσω τα γεγονότα όπως πράγματι έχουν και όχι όπως εσφαλμένα και παραποιημένα παρουσιάστηκαν από την εφημερίδα σας, δημιουργώντας για την ταπεινότητά μου αρνητικές εντυπώσεις στην κοινή γνώμη, τόσο της Κύπρου, όσο και της Ελλάδας.

Κατά τον Ιούνιο του 1998, όταν ο τότε Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος, συνοδευόμενος από τον τότε υπουργό Εξωτερικών Θεόδωρο Πάγκαλο, είχαν επισκεφθεί την Ιερά Μονή Κύκκου μέσα στα πλαίσια της επισήμου επισκέψεως τους στην Κύπρο, με βολιδοσκόπησαν κατά πόσο η Ιερά Μονή Κύκκου ήταν πρόθυμη να διαθέσει έναντι λογικού τιμήματος, έκταση γης στη Λευκωσία προς ανέγερση νέας Πρεσβείας της Ελλάδας. Την επομένη ημέρα, αφού με επισκέφθηκαν μαζί με τον αείμνηστο αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο τον Α’ στο παρά τη Λευκωσία Μετόχιο της Μονής «Άγιος Προκόπιος», αποφασίστηκε από κοινού, όπως παραχωρηθεί έκταση γης εκ τεσσάρων στρεμμάτων, πλησίον των Πρεσβειών Ρωσίας και Αμερικής, έναντι του Μετοχίου. Λόγω της σφοδρής επιθυμίας μου να έχω κοντά στο μοναστήρι μου την Πρεσβεία της μητέρας Πατρίδας, δήλωσα έτοιμος να παραχωρήσω τέσσερα στρέμματα γης άνευ οιουδήποτε οικονομικού ανταλλάγματος, δηλαδή διά δωρεάς.

Μερικές εβδομάδες αργότερα, μου διαβιβάστηκε μέσω των δικηγόρων μου, ότι η ελληνική Πρεσβεία θα επιθυμούσε να αποκτήσει περαιτέρω έκταση γης εκ τεσσάρων στρεμμάτων, για να ανεγερθεί και πρεσβευτική κατοικία. Για την επιπρόσθετη έκταση γης ήταν έτοιμοι να πληρώσουν, γι’ αυτό και ζητούσαν σε περίπτωση που θα ήμουν σύμφωνος να αναφέρω το τίμημα που θα καταβάλλετο από την Ελληνική Δημοκρατία.

Πάντοτε από το ίδιο πνεύμα εμφορούμενος συγκατένευσα και καθόρισα για την επιπρόσθετη εκ τεσσάρων στρεμμάτων έκταση την τιμή των £125.000 ανά στρέμμα, τιμή η οποία ήταν πολύ χαμηλότερη από την τιμή της αγοράς κατά τον ουσιώδη χρόνο. Όλα αυτά έγιναν με τη θερμή παράκλησή μου να χρησιμοποιηθεί η παραχωρηθείσα γη, για την ανέγερση Ελληνικής Πρεσβείας και μόνο. Στη συνέχεια έδωσα οδηγίες για τον διαχωρισμό του κτήματος, ώστε να εκδοθεί ξεχωριστός τίτλος για τα οκτώ στρέμματα, ο οποίος και εξεδόθη την 1/12/1998.

Ταυτόχρονα, έδωσα οδηγίες στους δικηγόρους μου να αποτυπώσουν τη σχετική συμφωνία σε επιστολή που να αναφέρει τον σκοπό για τον οποίο είχε παραχωρηθεί το κτήμα, το οποίο θα έπρεπε να επιστραφεί, αν ο εν λόγω σκοπός δεν επραγματοποιείτο, με ανάλογη βεβαίως επιστροφή των χρημάτων που θα μας κατεβάλλοντο γι’ αυτό.

Αντί όμως ανεγέρσεως πρεσβείας, είδαμε μίαν των ημερών ανακοίνωση στον ημερήσιο Τύπο, διά της οποίας εζητούντο προσφορές για την πώληση του οικοπέδου.

Νομίζω ότι, ουχί αδίκως, θεώρησα ως εξαπάτηση την ενέργεια αυτή, γι’ αυτό και προσέφυγα στο Δικαστήριο, ζητώντας την ακύρωση της πώλησης και την επαναμεταβίβαση του οικοπέδου επ’ ονόματι της Ιεράς Μονής Κύκκου. Το δικαστήριο δικαίωσε τη Μονή και διέταξε την επιστροφή του οικοπέδου σ’ αυτήν, αφού βεβαίως επιστραφεί στην Ελληνική Δημοκρατία το υπ’ αυτής καταβληθέν χρηματικό ποσό μαζί με τους νόμιμους τόκους.

Τον περασμένο Μάρτιο, όταν ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Κοτζιάς επισκέφθηκε την Κύπρο με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου, ζήτησε να συναντηθούμε για να συζητήσουμε το υπό αναφορά θέμα. Στη συνάντησή μας εκείνη, εξήγησα λεπτομερώς τους λόγους της προσφυγής μας στο δικαστήριο και εξεδήλωσα την πρόθεσή μου να παραχωρήσω και πάλι το οικοπέδο αν η Ελληνική Δημοκρατία ήταν έτοιμη να ανεγείρει χωρίς καθυστερήσεις το μέγαρο της Πρεσβείας. Δυστυχώς διεφάνη από την όλη συζήτηση ότι η υλοποίηση αυτής της επιθυμίας ήταν δύσκολη αν όχι αδύνατη. Στη δε διακαή επιθυμία μου να υλοποιηθεί το όλον έργο, πρότεινα τη διεξαγωγή εράνων τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ελλάδα προς εξεύρεση των αναγκαίων χρημάτων, αλλά και πάλι δε βρήκα ανταπόκριση.

Τότε, και για να μην παραγραφεί η απόφαση του δικαστηρίου για επαναμεταβίβαση του οικοπέδου επ΄ ονόματι της Μονής, αλλά και για να διασφαλισθεί ότι το συσταθέν στην Ελλάδα Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) δεν θα εξαναγκάζετο από τους δανειστές της χώρας να το εκποιήσει, πρότεινα την εξής λύση: Να εκτελεστεί η δικαστική απόφαση και να επαναμεταβιβαστεί το οικόπεδο στη Μονή. Ταυτόχρονα, να υπογραφεί νέο έγγραφο με το οποίο θα εδεσμεύετο η Μονή, ότι για μια πενταετία δεν θα εκποιούσε το οικόπεδο. Εάν εντός της πενταετίας ανεγείρετο η οικοδομή, τότε η Μονή θα επέστρεφε στην Ελληνική Δημοκρατία το οικόπεδο ολόκληρο και όχι το ½ όπως ήταν η εισήγηση των συνεργατών μου. Ύστερα από μακράν συζήτηση, ο κ. Κοτζιάς με την εντιμότητα που τον χαρακτηρίζει είπε επί λέξει τα εξής: «Ούτε εμείς έχουμε τα χρήματα για να κτίσουμε το μέγαρο, ούτε εσείς έχετε τα περίπου €2.500.000 για την επαναμεταβίβαση».

Εδώ έληξε η συζήτηση, αφού προηγουμένως αποφασίστηκε ότι θα αποσταλεί στην Κύπρο μία Επιτροπή για να συζητήσει μαζί μας το όλο θέμα. Η Επιτροπή αυτή ήρθε κάποια στιγμή και είδε τον διευθυντή του Λογιστηρίου, Γεώργιο Παύλου, στον οποίον ανέφεραν ότι ήρθαν απλώς για να δουν το οικόπεδο και αφού επιστρέψουν στην Αθήνα θα διατύπωναν τις απόψεις τους, γεγονός που μέχρι σήμερα δεν έγινε.

Έτσι για να μην παραγραφεί το δικαίωμα επανακτήσεως από τη Μονή του εν λόγω οικοπέδου, αλλά και για να εξευρεθούν τα περίπου €2.250.000, που έπρεπε να καταβληθούν στην Ελληνική Δημοκρατία, η Μονή προχώρησε στην εκποίηση του ειρημένου τεμαχίου γης.

Μετά από όλα αυτά τα γεγονότα, μας επισκέφθηκε προσφάτως ο εξοχώτατος πρέσβης της Ελλάδας Ηλίας Φωτόπουλος για να εξακριβώσει κατά πόσον είχε πωληθεί ή όχι το υπό αναφοράν οικόπεδο. Τον πληροφορήσαμε ότι οι διαπραγματεύσεις για την πώληση του οικοπέδου βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο μη αναστρέψιμο στάδιο, εάν όμως η Ελληνική Δημοκρατία θέλει πράγματι να ανεγείρει νέο Μέγαρο Πρεσβείας στη Λευκωσία, τότε η Ιερά Μονή Κύκκου είναι έτοιμη, συνεχίζουσα την μακράν αυτής προσφορά προς το Έθνος, να παραχωρήσει διά δωρεάς νέαν έκταση γης, αλλά η μεταβίβαση επ’ ονόματι της Ελληνικής Δημοκρατίας να ολοκληρωθεί μόνο με την ανέγερση του πρεσβευτικού μεγάρου.

Αντί όμως άλλης απαντήσεως είδαμε την αλήθεια διαστρεβλωμένη και παραμορφωμένη στην εφημερίδα σας. Από του βήματος τούτου της εγκρίτου εφημερίδας σας απευθύνω θερμή έκκληση προς τον εξοχότατο πρέσβη της μητρός Πατρίδος, Ηλία Φωτόπουλο, να προσέλθει στο εν Λευκωσία Μετόχιο της Ιεράς Μονής Κύκκου, για να συζητήσουμε μαζί το όλο θέμα προς εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσεως.

Στη μακρά και ένδοξη ιστορία της, η Ιερά Μονή Κύκκου όχι μόνο έπαιξε σημαίνοντα ρόλο στην εθνική υπόθεση της επιβίωσης του Κυπριακού Ελληνισμού, αλλά υπέροχες πρόσφερε τις υπηρεσίες της και προς ολόκληρο το Έθνος, γι’ αυτό και μαθήματα πατριωτισμού δεν δέχεται από κανένα.

Επειδή πιστεύω ότι η έγκριτη εφημερίδα σας αποτελεί βήμα της αλήθειας και δεν πληροφορεί μόνο όταν θέλει και όταν δεν θέλει συσκοτίζει, γι’ αυτό και είμαι βέβαιος ότι θα καταχωρήσετε ολόκληρη τη δήλωσή μου αυτή, χωρίς καμιά διασκευή ή περικοπή και σε θέση περίοπτη, όπως ακριβώς συνέβη και με τη δική σας παρουσίαση του θέματος.

Εύχομαι σε όλο το προσωπικό της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» υγεία και μακροζωΐα* και πάσα παρά Θεού ευλογία.

Μετ’ ευχών

Ο Κύκκου Νικηφόρος

* Την ίδια ημέρα άφησε τη… μακροζωΐα ο μεγάλος δημοσιογράφος του “Φ”, Δημ. Παπαδήμητρης. Ελπίζουμε να μην ευχηθεί και σ’ εμάς μακροζωΐα που αναδημοσιεύσαμε τη σχετική είδηση…

>>> Ένα γράμμα που δεν στάληκε στον Κοτζιά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.