50000 περισσότεροι φτωχοί σε 9 χρόνια διακυβέρνησης Χριστόφια-Αναστασιάδη

Το politburo του ΑΚΕΛ υπερασπίζεται τα δικαιώματα των φτωχών..

Σύμφωνα με την Eurostat, το 2016 συνολικά 230 χιλ. άτομα κινδύνευαν από τη φτώχεια στην Κύπρο (ή ποσοστό 27,7%) με τον σχετικό δείκτη να σημειώνει αύξηση από το 2008, όταν 180 χιλ. άτομα βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας (ή ποσοστό 23,3%).

Στην Κύπρο, το 2016, το ετήσιο μεσαίο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα (μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις) μειώθηκε στα 14.020 ευρώ, από 16.024 το 2008. Το όριο «κινδύνου φτώχειας» μεταφέρθηκε από τα 9.614 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες το 2008 σε 8.412 ευρώ το 2016 και από τα 20.190 ευρώ το 2008 για οικογένειες με δύο ενήλικες και δύο παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών, σε κάτω από 17.665 ευρώ το 2016.

Η Eurostat αναφέρει ότι τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας μετά από κοινωνικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν στο 16,1% το 2016 (από 15,9% το 2008) και τα άτομα που υπέστησαν σημαντική στέρηση υλικών αυξήθηκαν στο 13,6% (από 9,1% το 2008). Τα άτομα ηλικίας 0-59 που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας αυξήθηκαν επίσης στο 10,6% το 2016 (από 4,5% το 2008).

Η Eurostat αποσαφηνίζει ότι τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας είναι εκείνα που ζουν σε ένα νοικοκυριό με ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το κατώτατο όριο κινδύνου φτώχειας, το οποίο ορίζεται στο 60% του εθνικού μέσου  ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος (μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις). Το ισοδύναμο εισόδημα υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό εισόδημα των νοικοκυριών κατά το μέγεθος που καθορίζεται μετά την εφαρμογή των ακόλουθων ποσοστών: 1,0 στον πρώτο ενήλικα, 0,5 σε κάθε άλλο μέλος του νοικοκυριού ηλικίας 14 ετών και άνω και 0,3 σε κάθε μέλος του νοικοκυριού ηλικίας κάτω των 14 ετών.

Το πεινασμένο σόι του Ν.Αναστασιάδη…

Ο ορισμός για τους σοβαρά άπορους αφορά όσους έχουν συνθήκες διαβίωσης που περιορίζονται από την έλλειψη πόρων και εμπειρία σε τουλάχιστον 4 από τα 9 ακόλουθα στοιχεία στέρησης: 1) δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά, 2) να πληρώσουν εγκαίρως χρεώσεις ενοικίου / υποθηκών ή υπηρεσιών κοινής ωφελείας, 3) να αντιμετωπίσουν απροσδόκητα έξοδα, 4) να τρώνε κρέας, ψάρι ή ισοδύναμο πρωτεΐνης κάθε δεύτερη μέρα, 5) να έχουν διακοπές μιας εβδομάδας μακριά από το σπίτι τους, 6) να κατέχουν ένα αυτοκίνητο, 7) ένα πλυντήριο, 8) μια έγχρωμη τηλεόραση, 9) ένα τηλέφωνο (συμπεριλαμβανομένου του κινητού τηλεφώνου).

Οι άνθρωποι που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας είναι εκείνοι ηλικίας μέχρι 59 ετών που ζουν σε νοικοκυριά όπου κατά μέσο όρο οι ενήλικες δούλευαν λιγότερο από το 20% του συνολικού δυναμικού εργασίας τους κατά το παρελθόν έτος. Οι σπουδαστές αποκλείονται. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό είναι μικρότερος από το άθροισμα του αριθμού των ατόμων σε καθεμία από τις τρεις μορφές φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς ορισμένα άτομα επηρεάζονται ταυτόχρονα από περισσότερες από μία από αυτές τις καταστάσεις.

Εν τω μεταξύ, το 2016, 117,5 εκατομμύρια άνθρωποι ή το 23,4% του πληθυσμού, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό σημαίνει ότι το 23,4% υπάγεται σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες τρεις συνθήκες: σε κίνδυνο φτώχειας μετά από κοινωνικές μεταβιβάσεις (εισοδηματική φτώχεια), σε στέρηση αγαθών ή διαβίωση σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.

35,6% ο δείκτης στην Ελλάδα

Μετά από τρεις διαδοχικές αυξήσεις μεταξύ του 2009 και του 2012 (που είχε φτάσει σχεδόν το 25%), το ποσοστό των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ από τότε μειώνεται συνεχώς, στο 23,4% πέρυσι, μόλις 0,1 εκατοστιαίες μονάδες πάνω από το χαμηλό σημείο του 2009.

Η μείωση του αριθμού των ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Το 2016, περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού κινδυνεύει από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό σε τρία κράτη μέλη: τη Βουλγαρία (40,4%), τη Ρουμανία (38,8%) και την Ελλάδα (35,6%). Στο αντίθετο τέλος της κλίμακας, τα χαμηλότερα ποσοστά ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό καταγράφηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (13,3%), τη Φινλανδία (16,6%), τη Δανία (16,7%) και την Ολλανδία (16,8%).

Πηγή: O Φιλελεύθερος

>>> Τρομερές καταγγελίες κατά Αναστασιάδη: Αυτός εισηγήθηκε το κούρεμα, οι συγγενείς του έβγαλαν δεκάδες εκατομμύρια έξω!

2 thoughts on “50000 περισσότεροι φτωχοί σε 9 χρόνια διακυβέρνησης Χριστόφια-Αναστασιάδη

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.