ΕΔΑΔ για υπόθεση Ιωάννου: Αναποτελεσματική η “επ. ακίνητης ιδιοκτησίας” – Την αποζημιώνουν με €7000

Ομόφωνα αποδεκτό έκανε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) το παράπονο της Ανδριανής Ιωάννου ότι οι διαδικασίες στην επιτροπή ακίνητης ιδιοκτησίας στα κατεχόμενα ήταν «παρατεταμένες και αναποτελεσματικές», επιδικάζοντας παράλληλα αποζημίωση 7 χιλιάδων ευρώ για ηθική βλάβη.

Υπενθυμίζουμε ότι η κ. Ιωάννου, με κυπριακή και βρετανική υπηκοότητα, η οποία διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσέφυγε το 2008 στην επιτροπή, διεκδικώντας αποζημίωση για πέντε τεμάχια γης στην κατεχόμενη Κώμα του Γιαλού, τα οποία είχε λάβει το 1997 ως δώρο από την θεία της. Η εν λόγω περιουσία άνηκε στην θεία της αιτήτριας πριν από την τουρκική εισβολή του 1974.

Επίσης, το Δικαστήριο ομόφωνα απορρίπτει την προδικαστική ένσταση της τουρκικής πλευράς αναφορικά με τη μη εξάντληση των εσωτερικών ένδικων μέσων.

Ακόμη, οι δικαστές του ΕΔΑΔ ομονοούν στο γεγονός ότι υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου 1, αναφορικά με την προστασία της περιουσίας, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Κοινή είναι επίσης η θέση των δικαστών ότι δεν υπάρχει λόγος για ξεχωριστή εξέταση του παραδεκτού και της ουσίας του παραπόνου στη βάση του Άρθρου 14 της Σύμβασης, για απαγόρευση των διακρίσεων, σε συνδυασμό με το Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 1.

Με έξι ψήφους προς ένα, το Δικαστήριο στο Στρασβούργο επιδικάζει αποζημίωση 7 χιλιάδων ευρώ για ηθική βλάβη και 6.325 ευρώ πλέον φόρους για έξοδα και δαπάνες, που πρέπει να καταβληθούν εντός τριών μηνών από τη στιγμή που θα καταστεί τελεσίδικη η απόφαση. Από τη λήξη της τρίμηνης περιόδου και μέχρι τη διευθέτηση της αποζημίωσης, θα υπολογίζεται τόκος ίσος με το δανειστικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συν τρεις μονάδες.

Αποζημίωση

 

Με έξι ψήφους προς ένα, το Δικαστήριο στο Στρασβούργο επιδικάζει αποζημίωση 7 χιλιάδων ευρώ για ηθική βλάβη και 6.325 ευρώ πλέον φόρους για έξοδα και δαπάνες, που πρέπει να καταβληθούν εντός τριών μηνών από τη στιγμή που θα καταστεί τελεσίδικη η απόφαση. Από τη λήξη της τρίμηνης περιόδου και μέχρι τη διευθέτηση της αποζημίωσης, θα υπολογίζεται τόκος ίσος με το δανειστικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συν τρεις μονάδες.

Το ΕΔΑΔ απέρριψε τις υπόλοιπες απαιτήσεις για αποζημίωση της αιτήτριας.

Η κυπριακή Κυβέρνηση, αν και αρχικά εξέφρασε την επιθυμία της προς το Δικαστήριο να εμπλακεί στη διαδικασία, εντούτοις με επιστολή την 21η Οκτωβρίου 2016 ενημέρωσε το ΕΔΑΔ ότι δεν υποβάλει οποιεσδήποτε γραπτές παρατηρήσεις.

>Προσφυγή Βρετανο-Κύπριας στο ΕΔΑΔ για αναποτελεσματικότητα της «επιτροπής ακινήτων»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.