Προεδρικές εκλογές 2018: Εκλογικά κέντρα εξωτερικού

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι, βάσει των υποβληθεισών δηλώσεων για ψηφοφορία στο εξωτερικό, θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα στις ακόλουθες πόλεις:

Καλούνται όσοι εκλογείς έχουν υποβάλει δήλωση να ψηφίσουν σε οποιαδήποτε άλλη πόλη του εξωτερικού να δηλώσουν, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, αν επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω πόλεις.

Όσοι επιθυμούν να το πράξουν, παρακαλούνται να αποστείλουν στην Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών, είτε στο φαξ 22678486, είτε στο e-mail elections@moi.gov.cy, τα ακόλουθα στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, αρχική πόλη δήλωσης, νέα πόλη δήλωσης.

Σημειώνεται πως όσοι δεν υποβάλουν νέα δήλωση θα παραμείνουν εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο στην Κύπρο.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.