Το έγγραφο για εκ περιτροπής που άναψε φωτιές στην τηλεμαχία

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αντιδρώντας στα όσα του καταλόγισε ο κ. Μαλάς κατά τη διάρκεια του debate της Τετάρτης δήλωσε ότι σήμερα θα δώσει στη δημοσιότητα το έγγραφο που περιλαμβάνει την πρόταση της Ε/κ πλευράς για την εκ περιτροπής προεδρία. Το συγκεκριμένο έγγραφο είχε δημοσιοποιηθεί μέσω του αποκαλυπτικού ρεπορτάζ του Ανδρέα Πιμπίσιη στις 6 Σεπτέμβριο του 2017 και παραθέτουμε το επίμαχο απόσπασμα.

(δ) Πολιτική ισότητα όπως καταγράφεται από τα σχετικά ψηφίσματα του ΣΑ ΟΗΕ – Αποτελεσματική Συμμετοχή 

Χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα του Κράτους, διατηρώντας παράλληλα ένα ορθολογικό και βασισμένο στις ανάγκες μέγεθος της ομοσπονδιακής δημόσιας υπηρεσίας και σεβόμενοι τον οριζόντιο κανόνα για σύνθεση 2:1 και λήψη αποφάσεων με απλή πλειοψηφία για τα συλλογικά όργανα, η ε/κ πλευρά είναι έτοιμη να εξετάσει στα πλαίσια του συμβιβαστικού πακέτου που πρότεινε στη Γενεύη (ημερομηνίας 11 Ιαν. 2017):

– Για έναν συγκεκριμένο αριθμό περιορισμένων εξαιρέσεων για ομοσπονδιακές συλλογικές αρχές (που θα συμφωνηθεί και θα περιλαμβάνεται στη διευθέτηση) άλλες από εκείνες με μη-εθνοτική σύνθεση, απλή πλειοψηφία με απαίτηση τουλάχιστον μιας θετικής ψήφου στη λήψη αποφάσεων, όπως και η εισήγηση του ΓΓ ΟΗΕ, για κάλυψη καταστάσεων όπου θεμελιώδη θέματα για έκαστη κοινότητα εμπλέκονται, και λαμβάνοντας υπόψη ότι περιλαμβάνεται ένας αποτελεσματικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών.

– Υπό την προϋπόθεση ότι το σύστημα για την εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου με κοινό ψηφοδέλτιο (single-ticket) υιοθετηθεί, το οποίο θα περιλαμβάνει εκ της φύσεώς του τις έννοιες της διασταυρούμενης και σταθμισμένης ψήφου, και υπό την προϋπόθεση ότι το θέμα των αρμοδιοτήτων συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων συναπόφασης για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο (για θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας) έχουν συμφωνηθεί και θα εφαρμοστεί ένας αποτελεσματικός και αποδοτικός μηχανισμός χωρίς εξαιρέσεις, εκ περιτροπής προεδρία με αναλογία 2:1, αρχίζοντας από τον Ε/κ Πρόεδρο.

ε) Ίση μεταχείριση 

Η συμφωνηθείσα δημογραφική αναλογία (4:1) θα εφαρμοστεί από την πρώτη ημέρα της έναρξης ισχύος της συμφωνίας διευθέτησης. Η παρουσία Τούρκων πολιτών στην ενωμένη Κύπρο ανά πάσα στιγμή και διά οιονδήποτε λόγο σε σχέση με τις απαιτούμενες αλλαγές που έχουν γίνει (mutatis mutandis) στη λογική των τεσσάρων ελευθεριών, θα πρέπει να σέβεται αυτή την αναλογία.

Η ε/κ πλευρά είναι έτοιμη υπό τη μορφή εξαιρέσεων να εξετάσει, κατά τρόπο που θα είναι πάντα πλήρως συμβατός με το κεκτημένο της ΕΕ:

– Περαιτέρω σ’ ό,τι αφορά το πλαίσιο του κεκτημένου της ΕΕ, μια δίκαιη λύση για εκείνους τους Τούρκους πολίτες τους οποίους το καθεστώς μπορεί να εξελιχθεί και/ή να τους παρέχει δικαιώματα καθεστώτος μακροχρόνιας παραμονής στο μέλλον χωρίς να αποκλείεται ο κανονισμός για απόκτηση περιουσίας από τους Τούρκους πολίτες στην ενωμένη Κύπρο. Σύμφωνα με την προσέγγιση του ΓΓ ΟΗΕ, αυτό δεν θίγει τις εξαιρέσεις από την αναλογία 4:1 (τουρίστες, φοιτητές και εργάτες) οι οποίοι –ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας της προσωρινής άδειας εργασίας– δεν θα καθίστανται νόμιμοι για καθεστώς μακροχρόνιας παραμονής.

– Πέραν από το τι προνοείται στο πλαίσιο της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας, ποσοστώσεις που θα ζητηθούν από την Κύπρο, βασισμένες στα προϊόντα και τις ποσότητες του παραδοσιακού εμπορίου της τ/κ κοινότητας με την Τουρκία, ως προσωρινό μέτρο, προκειμένου να διευκολυνθεί μια σωστή μετάβαση της τ/κ οικονομίας. Τέτοια προϊόντα πρέπει να είναι πλήρως συμβατά με όλους τους απαιτούμενους κανόνες ποιότητας και ασφάλειας της ΕΕ.

(Σ.Σ.: Να σημειώσουμε ότι ο συγγραφέας του εγγράφου –είτε ηθελημένα είτε από λάθος- είχε βάλει δύο φορές το αγγλικό γράμμα d αντί του e στο πέμπτο θέμα).

Θα ήθελα για άλλη μια φορά να επισημάνω ότι όλα όσα περιλαμβάνονται στις πιο πάνω προτάσεις υπόκεινται στην αποδοχή των ε/κ προτάσεων σ’ αυτό το ανεπίσημο έγγραφο (informal non-paper).

  • Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δημοσίευση του εν λόγω εγγράφου τον περασμένο Σεπτέμβρη έτυχε πολλών σχολίων. Κυρίως ασκήθηκε κριτική από το χώρο που προψές «ανακάλυψε» το έγγραφο για να το χρησιμοποιήσει ως όπλο στη διάρκεια της τηλεμαχίας.

Πηγή: philenews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.