Αποζημιώσεις από Ευρώπη θα διεκδικήσει οι “κουρεμένοι” του ΣΥΚΑΛΑ

Η εγκύκλιος για όσους ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν θα αποσταλεί σε όλα τα μέλη την ερχόμενη εβδομάδα.

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας, όλα τα μέλη του ΣΥΚΑΛΑ θα πάρουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους πληροφορίες σε ότι αφορά ενδεχόμενη νομική διαδικασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, εναντίον Ευρωπαϊκών Θεσμών. Η νομική διαδικασία αφορά, βεβαίως, το κούρεμα καταθέσεων του Μαρτίου του 2013.

Η εγκύκλιος που θα αποσταλεί σε όλα τα μέλη περιέχει τις αναγκαίες πληροφορίες ούτως ώστε τα μέλη να μπορέσουν να αποφασίσουν κατά πόσον ενδιαφέρονται να εμπλακούν σε αυτή την διαδικασία διεκδικώντας αποζημιώσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μετά την παραλαβή από τα μέλη της προαναφερθείσας εγκυκλίου, αν οποιαδήποτε από τα μέλη χρειάζονται περαιτέρω διευκρινίσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Παγκύπριο αριθμό του ΣΥΚΑΛΑ 70007988 για να υποβάλουν τα ερωτήματα τους και να πάρουν τις απαντήσεις που χρειάζονται.

Το ΔΣ του ΣΥΚΑΛΑ έχει ομόφωνα αποφασίσει να προτείνει στους «κουρεμένους» καταθέτες να εμπλακούν σε αυτή την διαδικασία. Το κόστος δεν είναι ευκαταφρόνητο αφού θα χρησιμοποιηθούν και νομικοί οίκοι του εξωτερικού για αυτό τον σκοπό. Επειδή, όμως, η «ομαδική» διαδικασία επιτρέπεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο περισσότεροι είναι οι ενδιαφερόμενοι, τόσο πιο χαμηλό θα είναι το κόστος για τον καθένα μας. Στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται ορισμένοι υπολογισμοί για το κόστος οι οποίοι θα συγκεκριμενοποιηθούν μετά την αποπεράτωση της διαδικασίας λήψης ενδιαφέροντος.

Το αγώγιμο δικαίωμα για την συγκεκριμένη διαδικασία λήγει τον Μάρτιο του 2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.