Η Κίνα ανακοίνωσε την έναρξη της ανάπτυξης τεχνολογίας δικτύων 6G!

Το κινεζικό Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής πιστεύει ότι η εξέλιξη του «Internet of Things» θα απαιτήσει τις συνεχώς βελτιούμενες δυνατότητες των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Ο Miao Wei, Υπουργός Βιομηχανίας και Πληροφορικής, ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για την επόμενη γενιά δικτύων κινητής τηλεφωνίας, 6G. Σημείωσε ότι η έναρξη της έρευνας συνδέεται στενά με τη συνεχή διεύρυνση και ανάπτυξη του «Internet of Things».

Ο Κινέζος υπουργός είναι ανένδοτος ότι η χρήση οχημάτων χωρίς οδηγό θα είναι σημαντική στο μέλλον, καθώς και η συνολική ψηφιοποίηση της ζωής. Σύμφωνα με τον υπουργό, προκειμένου να λειτουργούν σωστά, τέτοιες συσκευές θα πρέπει να επικοινωνούν ενεργά μεταξύ τους και έτσι θα απαιτούν ταχύτερα δίκτυα, ικανά να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων στο μέλλον.

Το «Internet of Things» είναι μια έννοια που προτείνει τη σύνδεση διάφορων συσκευών που χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοσή τους και να ελαχιστοποιηθεί η ανθρώπινη συμμετοχή.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.