Περισσότερες οι κυπριακές υπηκοότητες σε Ρώσους και Βρετανούς

Στις 4660 οι πολιτογραφήσεις, σημειώνουν αύξηση κατά 40% σε σχέση με το 2015.

Συνολικά 4.660 άτομα απέκτησαν την κυπριακή υπηκοότητα το 2016, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Σύμφωνα με την Eurostat, 24,8% από αυτούς ήταν Ρώσοι, 15,6% Έλληνες και 7,2% από το Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι που αντιπροσωπεύει συνολική αύξηση στις πολιτογραφήσεις κατά 40% σε σύγκριση με το 2015.

Σε Ρώσους Έλληνες και Βρετανούς έδωσε υπηκοότητα το 2016 η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως προκύπτει από στοιχεία της Eurostat. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4660 άτομα απέκτησαν κυπριακή υπηκοότητα το 2016. Εξ αυτών, το 24.8% αφορούσαν πολίτες της Ρωσίας, το 15.6% πολίτες της Ελλάδας και το 7.2% πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου. Προκύπτει επίσης ότι σε σχέση με το 2015 ο αριθμός των πολιτογραφήσεων στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 40%.

Στα συμπεράσματα της έρευνας καταγράφεται η αύξηση στις πολιτογραφήσεις των Βρετανών, οι οποίοι δείχνουν να προτίμησαν το 2016 την Κύπρο Μάλτα και Λετονία.

Αυτό καταδεικνύει το γεγονός ότι από το σύνολο των 1495 πολιτογραφήσεων στην Μάλτα, το 8.4% αφορά Ρώσους πολίτες. Εδώ σημειώνεται παράλληλα ότι οι πολιτογραφήσεις στην Μάλτα αυξήθηκαν κατά 131% σε σχέση με το 2015. Στην περίπτωση της Λετονίας η αύξηση ανέρχεται μόλις στο 3%. Ωστόσο από το σύνολο των 1957 πολιτογραφήσεων το 2016, το ποσοστό των Βρετανών ανέρχεται στο 6.6%, ποσοστό που τους δίνει την 2η θέση στους παραλήπτες της υπηκοότητας της χώρας.

Σημειώνεται ότι το 2016 αυξήθηκε ο αριθμός που απέκτησαν υπηκοότητα κράτους μέλους της ΕΕ και έφτασε στα 995.000 άτομα σε σχέση με 841.000 το 2015 και 889.000 το 2014.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η αύξηση στην Κύπρο έφτασε το 40% και παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ψηλό ποσοστό, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις πολιτογραφήσεις παρουσιάζονται στην Κροατία, με 232% αύξηση (από 196 το 2015 στους 3973 το 2016), ακολουθεί η Ελλάδα με 138% (από 13933 το 2015, 33933 το 2016) και τέλος η Μάλτα με αύξηση 131%(από 646 στους 1495).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.