Τα σέβη μας “Your Majesty”…

Για ακόμα μια χρονιά η Κυπριακή Δημοκρατία ένιωσε την ανάγκη να υποβάλει τα σέβη της στην αυτού εξοχότητα, τη βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σφαίρας της Κοινοπολιτείας (δηλαδή, των χωρών που διατηρούν ακόμα τη βασίλισσα ως αρχηγό κράτους). 

Γιατί η Κύπρος επέλεξε να είναι ακόμα και σήμερα μέλος της λεγόμενης Κοινοπολιτείας και να νιώθει την ανάγκη να συμμετέχει στις ετήσιες συνάξεις της αυτού εξοχότητας είναι ένα άλλο θέμα, μεγάλο κεφάλαιο, που πάει πίσω μερικές δεκαετίες. Όπως μεγάλο κεφάλαιο, γιατί η κυπριακή πολιτική ηγεσία ένιωσε την ανάγκη να αιτηθεί ένταξη!

ΑΠΙΜ

>>> Ο ψοφοδεϊσμός

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.