Επανεκλογή Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου στο ΔΣ του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου

Τη σημασία και αναγνώριση που τυγχάνει το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, υποδηλώνει η επανεκλογή του Προέδρου του, Θέμη Παπαδόπουλου, ως εκπροσώπου της κυπριακής ναυτιλιακής βιομηχανίας, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η επανεκλογή έγινε στο πλαίσιο της τριήμερης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, που ολοκληρώνεται σήμερα στο Χόνγκ Κονγκ, με την κυπριακή ναυτιλία  να εκπροσωπείται από τον Γενικό Διευθυντή του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, Θωμά Καζάκο.

“Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, Θέμης Παπαδόπουλος, επανεκλέγηκε ως ο εκπρόσωπος της κυπριακής ναυτιλιακής βιομηχανίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, επιδεικνύοντας έτσι το επίπεδο της αναγνώρισης που 

(ΚΥΠΕ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.