Η Πορεία των Διολισθήσεων: Από την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία στα Δύο Κράτη

Η Κίνηση για την Προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας άρχισε ένα νέο κύκλο Δημόσιων Συζητήσεων με θέμα, «Η Πορεία των Διολισθήσεων: Από την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία στα Δύο Κράτη.» Η πρώτη Δημόσια Συζήτηση του κύκλου αυτού διοργανώθηκε την Τετάρτη 6.6.2018 στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στη Λάρνακα.

Με ομιλητές τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο Πρόεδρο της ΕΔΕΚ, και τον κύριο Χρήστο Ιακώβου διευθυντή του Κυπριακού Κέντρου Μελετών. Την Δημόσια Συζήτηση συντόνισε ο Πρόεδρος της “Κίνησης για την Προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας” Πέτρος Ασσιώτης.

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των δύο ομιλητών ακολούθησε μια πολύ καλή συζήτηση με ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.