Ο 10χρονος Πικάσο του κέντρου φιλοξενίας προσφύγων της Σερβίας

Ένα 10χρονο προσφυγόπουλο στο Βελιγράδι έχει κερδίσει το παρατσούκλι “μικρός Πικάσο” χάρη στο εκπληκτικό ταλέντο του στη ζωγραφική. Continue reading “Ο 10χρονος Πικάσο του κέντρου φιλοξενίας προσφύγων της Σερβίας”

Απόπειρες αυτοκτονίας στους καταυλισμούς – Μόνο τον Γενάρη είχαμε 12 περιστατικά

Εννιά στις δέκα γυναίκες που φτάνουν στη Μόρια είναι σεξουαλικά κακοποιημένες…

Οι ψυχολόγοι των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» διαπίστωσαν αύξηση του ποσοστού των ασθενών με συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης κατά 150%.

Στους 69 έφθασαν οι θάνατοι προσφύγων στους καταυλισμούς της Ελλάδας τον τελευταίο χρόνο. Εννιά στις δέκα γυναίκες που φτάνουν στη Μόρια είναι σεξουαλικά κακοποιημένες, ενώ μόνο τον Ιανουάριο του 2017 αναφέρθηκαν 12 απόπειρες αυτοκτονίας και έξι περιστατικά αυτοτραυματισμού στις δομές φιλοξενίας. Επιπροσθέτως, με αλματώδεις ρυθμούς αυξάνεται ο αριθμός των γυναικών ή ανήλικων αγοριών που εκδίδονται καθημερινά για την επιβίωσή τους. Continue reading “Απόπειρες αυτοκτονίας στους καταυλισμούς – Μόνο τον Γενάρη είχαμε 12 περιστατικά”

Die Welt: Η κρυφή συμφωνία Μέρκελ-Ρούτε με την Τουρκία για το προσφυγικό

Στο σημερινό της φύλλο η εφημερίδα Die Welt υποστηρίζει κάτι που δεν γνώριζαν ούτε οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 28, όταν πριν από ένα χρόνο υπέγραφαν στις Βρυξέλλες, παρουσία του τότε πρωθυπουργού Αχμέτ Νταβούτογλου, τη συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας για το προσφυγικό. Continue reading “Die Welt: Η κρυφή συμφωνία Μέρκελ-Ρούτε με την Τουρκία για το προσφυγικό”

«Τελεσίγραφο» Τσαβούσογλου: «Χωρίς βίζα για τους Τούρκους η συμφωνία για το προσφυγικό κινδυνεύει»

«ΕΙΤΕ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΟΛΑ, ΕΙΤΕ ΘΑ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΟΛΑ»

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου προειδοποίησε σήμερα ότι οι συμφωνίες της Άγκυρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβανομένης της συμφωνίας για τον περιορισμό της εισροής προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη, θα τεθούν σε κίνδυνο, αν η Ένωση δεν προχωρήσει στην απελευθέρωση της παροχής αδειών εισόδου για τους Τούρκους. Continue reading “«Τελεσίγραφο» Τσαβούσογλου: «Χωρίς βίζα για τους Τούρκους η συμφωνία για το προσφυγικό κινδυνεύει»”

Η απόφαση των Βερσαλλιών κουβαλά νερό στο μύλο των σχεδίων Κίσινγκερ για την Ευρώπη

 Δικαίωση Κίσσινγκερ ότι αυτό το πείραμα της μεταπολεμικής Ευρώπης δεν θα πετύχει…

Του Βασίλη Κοψαχείλη*

Η απόφαση των τεσσάρων πιο ισχυρών κρατών της ΕΕ (Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας) να οδηγήσουν την Ευρώπη, μετά από τόσες ελπίδες και θυσίες των Ευρωπαϊκών λαών, σε μια ένωση πολλών ταχυτήτων, όπου ανάλογα με το πώς θα τους συμφέρει θα συμπεριφέρονται άλλοτε ως Ένωση και άλλοτε ως έθνη-κράτη, σηματοδοτεί δύο πράγματα: το τέλος της ΕΕ και την δικαίωση Κίσινγκερ ότι αυτό το πείραμα της μεταπολεμικής Ευρώπης δεν θα πετύχει.  Continue reading “Η απόφαση των Βερσαλλιών κουβαλά νερό στο μύλο των σχεδίων Κίσινγκερ για την Ευρώπη”

Συνάντηση «ενταφιασμού» της ΕΕ από το «κουαρτέτο» που σύντομα δεν θα υπάρχει

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 4 ΣΤΗΝ «ΠΛΑΤΗ» 23!

merkel-rahoi-holland

Οι μελλοθάνατοι σας χαιρετούν: Ευρωπαίοι ηγέτες σε απόλυτη ευτυχία… Μέρκελ, Ολάντ, Ραχόι.

Τετραμερή Συνάντηση Κορυφής οργανώνει αύριο στις Βερσαλλίες, ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ με προσκεκλημένους την Γερμανίδα Καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, τον Ισπανό πρωθυπουργό Μαριάνο Ραχόϊ και τον Ιταλό ομόλογό του Πάολο Τζεντιλόνι. Continue reading “Συνάντηση «ενταφιασμού» της ΕΕ από το «κουαρτέτο» που σύντομα δεν θα υπάρχει”

Καταγγελία UNICEF: Γυναίκες και παιδιά βιάζονται και ξυλοκοπούνται στη Λιβύη

 

ÌÝóá óôçí æÝóôç ôïõ ìåóçìåñéïý ôï âëÝììá ÷Üíåôáé óôéò óêéÝò ðïõ êïéìïýíôáé ìéêñÜ ðáéäéÜ,ãõíáßêåò êáé Üíôñåò,áöçìÝíïé êõñéïëåêôéêÜ óôçí ìïßñá ôïõò. ÄåêÜäåò Áöãáíïß ðñüóöõãåò,æïýí åäþ êáé ìéá åâäïìÜäá ðåñßðïõ ,óå óêçíÝò êáé áõôïó÷Ýäéá êáôáëýìáôá óôï Ðåäßïí ôïõ ¶ñåùò. ÏéêïãÝíåéåò ìå ìéêñÜ ðáéäéÜ,áðñïóôÜôåõôá áðü ôïí êáýóùíá,÷ùñßò íåñü,öáãçôü êáé êõñßùò ÷ùñßò áîéïðñåðåßò óõíèÞêåò õãéåéíÞò,ðñïóðáèïýí íá åðéâéþóïõí üðùò ìðïñïýí. ¸öôáóáí óôçí ÁèÞíá ïé ðåñéóóüôåñïé áðü ôçí ÌõôéëÞíç,÷ùñßò ÷ñÞìáôá ãéá íá ìðïñÝóïõí íá ðëçñþóïõí îåíïäï÷åßï Þ êÜðïéï äùìÜôéï êáé Ýôóé ìç ìðïñþíôáò íá ðÜíå áëëïý,ðáñáìÝíïõí óôï ðÜñêï.ÅèåëïíôÝò ôïõò ðáñÝ÷ïõí öáãçôü êáé íåñü.  Ïé ðåñéóóüôåñïé áðü áõôïýò ÷ñåéÜæïíôáé ÷áñôéÜ ãéá íá öýãïõí áðü ôçí ÁèÞíá,ðñüò Üëëåò ÷þñåò ôçò Åõñþðçò. Ïé Üíèñùðïé áõôïß Ýöõãáí áðü ìéá ðáôñßäá ðïõ óðáñÜóóåôáé áðü ôïí ðüëåìï áíáæçôþíôáò ìéá êáëýôåñç æùÞ êáé ðñïóðáèïýí íá åðéâéþóïõí åãêëùâéóìÝíïé óå Ýíáí åíäéÜìåóï óôáèìü áâïÞèçôïé,Ôñßôç 21 Éïõëßïõ 2015  (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Γυναίκες και παιδιά που ξεκινούν το επικίνδυνο ταξίδι για την Ευρώπη για να γλιτώσουν από τη φτώχεια και τους πολέμους στην Αφρική ξυλοκοπούνται, βιάζονται και λιμοκτονούν κατά την κράτησή τους σε πραγματικά κολαστήρια στη Λιβύη, κατήγγειλε σήμερα η UNICEF. Continue reading “Καταγγελία UNICEF: Γυναίκες και παιδιά βιάζονται και ξυλοκοπούνται στη Λιβύη”

3,500 προσφυγόπουλα φέτος στα ελληνικά σχολεία

schools-refugee-kids

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β’, μιλώντας στο CNN, προέτρεψε τους Έλληνες να δεχθούν όλα τα μουσουλμανόπουλα στα σχολεία, τα οποία ονόμασε όλα προσφυγόπουλα, ενώ δεν είναι, συγκρίνοντας μάλιστα τις ορδές μεταναστών με τους πρόσφυγες του Πόντου και της Μικράς Ασίας.
Continue reading “3,500 προσφυγόπουλα φέτος στα ελληνικά σχολεία”

Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι για το τζαμί στην Αθήνα

Η κυβέρνηση βιάζεται να το παραδώσει εν μέσω Πάσχα (!), ενώ η Αγκυρα ζητά άδεια λειτουργίας για 70 άλλος χώρους.

base-moslem-temple-athens

Ρεπορτάζ Αντώνης Τριανταφύλλου

Τη στιγμή που οι δομές της χώρας καταρρέουν, η κατασκευή του επίσημου μουσουλμανικού τεμένους δείχνει πως αποτελεί προτεραιότητα, καθώς θα ολοκληρωθεί σε χρόνο-ρεκόρ και θα παραδοθεί, εν μέσω Πάσχα, τον Απρίλιο! Continue reading “Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι για το τζαμί στην Αθήνα”

Οι αράχνες του Σόρος τσιμπούν τώρα και το Αμερικανικό Κογκρέσο

Έρευνα της συνεργασίας του με κρατικές υπηρεσίες, με απαρχή την αμερικανική πρεσβεία στα Σκόπια.

Davos-Soros PES2

Του Μιχαήλ Στυλιανού

Tην υπονομευτική δράση του δισεκατομμυριούχου «ανθρωπιστή» Τζωρτζ Σόρος στην εσωτερική πολιτική χωρών των Βαλκανίων, της Δ. Ευρώπης και των ΗΠΑ, αλλά και την οικονομική συνεισφορά αμερικανικών κρατικών υπηρεσιών σ’ αυτή τη δράση, άρχισε να ερευνά επιτροπή του Αμερικανικού κογκρέσου και να εξετάζει για πρώτη φορά τουλάχιστον ένα κανάλι των συστημικών ΜΜΕ, το Φοξ Νιους. Continue reading “Οι αράχνες του Σόρος τσιμπούν τώρα και το Αμερικανικό Κογκρέσο”

ΧΩΡΙΣ ΜΙΝΑΡΕ: Έτοιμο στα τέλη Απριλίου το τζαμί της Αθήνας

base-moslem-temple-athens

Στα τέλη Απριλίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή του πρώτου τζαμιού στην Αθήνα, σύμφωνα με όσα δήλωσαν πηγές της κατασκευαστικής εταιρείας στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu. Continue reading “ΧΩΡΙΣ ΜΙΝΑΡΕ: Έτοιμο στα τέλη Απριλίου το τζαμί της Αθήνας”

Μοναχός δηλώνει ο 52χρονος που νάρκωνε τα προσφυγόπουλα και ασελγούσε σε βάρος τους

Κατηγορίες σε βάρος 52χρονου Γάλλου υπηκόου

Children walk together as they flee deeper into the remaining rebel-held areas of Aleppo

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για την αρρωστημένη δράση του 52χρονου Γάλλου, ο οποίος κατηγορείται ότι νάρκωσε τέσσερα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα και στη συνέχεια ασέλγησε σε βάρος τους, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.
Continue reading “Μοναχός δηλώνει ο 52χρονος που νάρκωνε τα προσφυγόπουλα και ασελγούσε σε βάρος τους”

Φάρατζ στο ευρωκοινοβούλιο: «Προετοιμαστείτε για το σοκ της ζωής σας το 2017»

«Η Ε.Ε. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ – ΠΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ»…

NIGEL-FARAGE-UKIP-moslems

Για ακόμη μια φορά ο Βρετανός πολιτικός Nigel Farage φρόντισε να επαναφέρει τα μέλη του ευρωκοινοβουλίου πίσω στην πραγματικότητα την οποία, όπως είπε ο ίδιος, φαίνεται να αγνοούν. Continue reading “Φάρατζ στο ευρωκοινοβούλιο: «Προετοιμαστείτε για το σοκ της ζωής σας το 2017»”

Neo-Con σχολιαστής: «H Λευκή εργατική τάξη πρέπει να αντικατασταθεί από μετανάστες»

Νεοσυντηρητικοί και αριστεροί, μαρξιστές και καπιταλιστές στην ίδια χορωδία. Σιγά το νέο. Το παιχνίδι είναι: Νέα Τάξη vs Εθνικισμός.

bill-kristol-neoconΟ Bill Kristol (Μπιλ Κρίστολ), ο 67χρονος εβραϊκής καταγωγής νεοσυντηρητικός (neo-con) σχολιαστής και ιδρυτής του συντηρητικού περιοδικού “The Weekly Standard”, ενώ μιλούσε σε ένα πάνελ για το American Enterprise Institute, ρωτήθηκε για την απαγόρευση της μετανάστευσης από την κυβέρνησης Trump και απάντησε ως εξής: Continue reading “Neo-Con σχολιαστής: «H Λευκή εργατική τάξη πρέπει να αντικατασταθεί από μετανάστες»”

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ένας θρύλος της καλαθόσφαιρας γεννιέται!

giannis-antetokounmpo

Μόλις στα 22 του χρόνια είναι ο πρώτος Έλληνας στην ιστορία που θα μετάσχει σε All Star Game. Tο Sports Illustrated κυκλοφόρησε πρόσφατα με τη φωτογραφία του Greek Freak (ως «Greek Peak») στο εξώφυλλο. Οι επιδόσεις του με τους Milwaukee Bucks ζαλίζουν και κάνουν τους αθλητικογράφους να τον συγκρίνουν με μύθους του NBA. Ποιος θα αντισταθεί στην Antetokunmpo– mania; Continue reading “Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ένας θρύλος της καλαθόσφαιρας γεννιέται!”

Κραυγή απόγνωσης Σουηδού αστυνομικού για τους βιασμούς που αποκρύπτονται

Kαι η άλλη, ανησυχιτική, όψη της Σουηδίας…

welcome in sweden2

Του Μιχαήλ Στυλιανού

Σε εφημερίδα των Αθηνών και σε ιστοσελίδες δημοσιεύθηκε προ ημερών άρθρο Έλληνα επιχειρηματία, πρόσφατα εγκατεστημένου στη Σουηδία, ο οποίος, υπό το κράτος του ψυχολογικού συγκλονισμού εκ της αλλαγής του κοινωνικού/πολιτιστικού τοπίου, θέλησε να μεταφέρει στη γενέτειρα την εικόνα που τον γοήτευσε, προφανώς ως μέτρο σύγκρισης και ίσως ως στόχο εθνικής άμιλλας… Continue reading “Κραυγή απόγνωσης Σουηδού αστυνομικού για τους βιασμούς που αποκρύπτονται”