ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ ΤΟ BBC! Για τη μόνη Ελληνική λέξη που δεν μπορεί να μεταφραστεί

Υπάρχει μία ελληνική λέξη η οποία δεν μπορεί να αποδοθεί σε καμία γλώσσα.

Φυσικά πρόκειται για τη λέξη φιλότιμο η οποία σημαίνει αγάπη για την τιμή» και η οποία φυσικά δεν μπορεί να περιγραφεί. Continue reading “ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ ΤΟ BBC! Για τη μόνη Ελληνική λέξη που δεν μπορεί να μεταφραστεί”