Γιατί στη Βρετανία και στην Κύπρο οδηγούμε στα αριστερά;

 

Αν και στις περισσότερες χώρες του κόσμου, η οδήγηση γίνεται στην δεξιά πλευρά του δρόμου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στις αποικίες του (όπως η Κύπρος), τα αυτοκίνητα βρίσκονται από την αντίθετη πλευρά. Continue reading “Γιατί στη Βρετανία και στην Κύπρο οδηγούμε στα αριστερά;”