Εδραιώνουν θέσεις στη νεκρή ζώνη οι Τούρκοι

Μετά τα Στροβίλια και τη Λουρουτζίνα, παγιώνουν εδαφικά και στρατιωτικά τετελεσμένα στην περιφέρεια Μόρφου. Παραβιάσεις καταγγέλλει και το Παραλίμνι, που ζητεί ανάπτυξη της νεκρής ζώνης. Continue reading “Εδραιώνουν θέσεις στη νεκρή ζώνη οι Τούρκοι”