Η Χαοχώρα

Γράφει ο Ελευθέριος Ανευλαβής

Η Χαοχώρα υπάρχει στον Χάρτη. Αν την ψάξετε, θα την βρείτε στον Χάρτη του μυαλού σας… 

Αν την φανταστείτε, σε γεωγραφικό χάρτη, έχει βουνά, ποτάμια, κοιλάδες, πεδιάδες, και θάλασσα. 

Σε πολιτικό χάρτη, έχει πόλεις, περιφέρειες, νομούς, και επαρχίες. 

Είναι τερπνή χώρα, με γάργαρα νερά που, μουρμουρίζουν πραϋντικά.  Continue reading “Η Χαοχώρα”