Ιδού τι έγινε με το “έγγραφο Γκουτέρες” – Η εμπλοκή του Άιντε

Τα γεγονότα μεταξύ 30 Ιουνίου και 4 Ιουλίου 2017 είναι αρκούντως ξεκάθαρα ως προς το πλαίσιο που έθεσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών με την έναρξη των διαπραγματεύσεων και οι διευκρινίσεις που ακολούθησαν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέξαμε και αφορούν στην επίμαχη περίοδο είναι ξεκάθαρο ότι στη συνάντηση της 30ης Ιουνίου ο ΓΓ του ΟΗΕ είχε καταγράψει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διεξάγονταν οι συνομιλίες στις επόμενες ημέρες. Continue reading “Ιδού τι έγινε με το “έγγραφο Γκουτέρες” – Η εμπλοκή του Άιντε”

Οι ευρωπαϊκές αξίες στην προκρούστεια κλίνη του μεταμοντερνισμού

Του Ιωάννου Λάμπρου – 

Στο επίκεντρο της συζήτησης για τις προοπτικές και τις προϋποθέσεις επιτυχίας του ευρωπαϊκού εγχειρήματος βρίσκονται οι ευρωπαϊκές αξίες. Φράση συχνά επαναλαμβανόμενη από κρατικούς και κοινοτικούς αξιωματούχους, δημοσιογράφους και ακαδημαϊκούς. Η συγκεκριμένη φράση χρησιμοποιείται με τρόπο παραπλανητικό ωσάν να είναι αποκλειστικό γέννημα του Διαφωτισμού, γενικά και αόριστα, χωρίς οι αρχές αυτές να έχουν χριστιανικά και εθνικά σημεία αναφοράς. Αφαιρείται, αυθαίρετα, από τις αρχές αυτές το χριστιανικό  και εθνικό τους περιεχόμενο και πλαίσιο. Continue reading “Οι ευρωπαϊκές αξίες στην προκρούστεια κλίνη του μεταμοντερνισμού”