Βουλγαρία: Ανακαλύφθηκε αρχαίος τάφος Θράκα βασιλιά

SeuthosΝεότερες ανασκαφικές τομές που πραγματοποιήθηκαν στο βουλγαρικό κομμάτι της αρχαίας Θράκης έδωσαν νέα στοιχεία για τον πολιτισμό και την καθημερινότητα του πανάρχαιου λαού των Θρακών.

Φώτο: Βασιλιάς Οδρυσών Θρακών, Σεύθος. Πανέμορφη χάλκινη κεφαλή

Σε ένα διαφωτιστικό άρθρο που έχει τον τίτλο: «Η εξωτική ζωή των αρχαίων Θρακών», η συντάκτης Κερίν Χόπ, σημειώνει χαρακτηριστικά: Continue reading “Βουλγαρία: Ανακαλύφθηκε αρχαίος τάφος Θράκα βασιλιά”