Ο τυχάρπαστος πρακτορίσκος του σουλτάνου

Ακιντζι, ο “πρόεδρος” των κουβαλητών εποίκων… θαυμάστε οθωμανικά μεγαλεία!

ΤΥΧΑΡΠΑΣΤΕ κ. Ακιντζί [το “τυχάρπαστε” θα αφαιρεθεί όταν εξαφανιστεί η παράνομη “σημαία” σας και επανέλθετε στο νόμιμο Κράτος]… Continue reading “Ο τυχάρπαστος πρακτορίσκος του σουλτάνου”