Προς Εθελότυφλους

ΩΣ ΘΑ παραφραζόταν στίχος από το γνωστό άσμα:

– Οι κυβερνήσεις πέφτουνε -ή (παρ)αλλάσουν – αλλά η …υψηλή εξωτερική πολιτική μένει! και …αναμένει τον Σουλτάνο του ισλαμο-φασισμού στην κοιτίδα της Δημοκρατίας. Continue reading “Προς Εθελότυφλους”