Οι 7 πιο πλούσιοι Κύπριοι της Βρετανίας

Εφτά Κύπριοι βρίσκονται στη λίστα πλούσιων της Sunday Times ανάμεσα σε ένα κατάλογο των 1.000 πλουσιότερων ανθρώπων ή οικογενειών στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο οποίος ενημερώνεται κάθε χρόνο. Continue reading “Οι 7 πιο πλούσιοι Κύπριοι της Βρετανίας”