Αρχιεπίσκοπος: “Μια νέα αποτυχία θα είναι καταστροφική”

ΒΑΘΥΣΤΟΧΑΣΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΗΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ!!!

Μια προσεχτική μελέτη για τις περαιτέρω συνομιλίες είναι αναγκαιοτάτη, πολύ περισσότερο σήμερα από άλλη φορά, ούτως ώστε με σύνεση, με καθαρό μυαλό, με πίστη, να προσέλθουμε στις συνομιλίες, αφού θα έχουμε εκ των προτέρων τη βεβαιότητα ότι θα φθάσουμε σε ένα σωστό αποτέλεσμα, είπε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, σε σημερινές του δηλώσεις. Continue reading “Αρχιεπίσκοπος: “Μια νέα αποτυχία θα είναι καταστροφική””