ΚΥΠΡΙΑΚΟ: Κρύβονται πίσω από τις λέξεις-ερμηνείες

Γράφει ο Κώστας Βενιζέλος

Τι είχες, Γιάννη; Ό,τι είχα πάντα. Το επαναλαμβανόμενο αστείο που αφορά μια τραγωδία, ένα ζήτημα που αναζητεί συμφωνία/λύση, το Κυπριακό. Μετά, λοιπόν, το… μπαϊράμι σπεύδει η Λευκωσία για διευκρινίσεις και για ξεκαθάρισμα του τοπίου σε σχέση με τη Συμφωνία του Δείπνου της 4ης Ιουνίου στη Νέα Υόρκη. Αυτή τη φορά το ξεκαθάρισμα του τοπίου δεν αφορά, όπως την προηγούμενη Συμφωνία του Δείπνου της 1ης Δεκεμβρίου, ποιοι θα συμμετέχουν στη Διάσκεψη ή για την ατζέντα. Continue reading “ΚΥΠΡΙΑΚΟ: Κρύβονται πίσω από τις λέξεις-ερμηνείες”