Προεδρικές εκλογές 2018: Εκλογικά κέντρα εξωτερικού

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι, βάσει των υποβληθεισών δηλώσεων για ψηφοφορία στο εξωτερικό, θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα στις ακόλουθες πόλεις:

Continue reading “Προεδρικές εκλογές 2018: Εκλογικά κέντρα εξωτερικού”