Νέα δεδομένα από τη ραγδαία εξέλιξη του cloud computing

cloud-computing-security

Η ραγδαία εξέλιξη στον τομέα των αισθητήρων και η μεγάλη ανάπτυξη της παγκόσμιας υπολογιστικής ισχύος και του cloud computing αλλάζουν τα δεδομένα και επιτρέπουν την επίλυση δύσκολων, έως σήμερα, προβλημάτων της βιομηχανικής συντήρησης. Continue reading “Νέα δεδομένα από τη ραγδαία εξέλιξη του cloud computing”