ΚΥΠΡΟΣ: ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Μεταθέσαμε τον αγώνα μας από την απελευθέρωση της γενέθλιας γης στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ωσάν να είμαστε μια μειονότητα μέσα στην ίδιά μας την πατρίδα…

thekla-kittou

Της ΘΕΚΛΑΣ ΚΙΤΤΟΥ*

Στις 13 αυτού του μήνα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς από το Παλάτι των Εθνών στην παγωμένη Γενεύη, εύχαρις πληροφόρησε την Διεθνή Κοινότητα που έτρεξε να λύσει το Κυπριακό ότι: Continue reading “ΚΥΠΡΟΣ: ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ”