Θέλει πίσω τη νεκρή ζώνη της η Δερύνεια

Η πιο εύφορη γη της Δερύνειας, εκείνη που βρίσκεται κοντά στη θάλασσα, εμπίπτει στη νεκρή ζώνη και για 43 τόσα χρόνια παραμένει ακαλλιέργητη και αναξιοποίητη. Σε αυτήν κυκλοφορούν ελεύθερα ερπετά και τρωκτικά, ενώ κατά καιρούς εμφανίζονται διαφόρων ειδών σκουπίδια που άγνωστοι μεταφέρουν και αφήνουν εκεί κατά τις νυκτερινές ώρες. Continue reading “Θέλει πίσω τη νεκρή ζώνη της η Δερύνεια”