Οι ευρωπαϊκές αξίες στην προκρούστεια κλίνη του μεταμοντερνισμού

Του Ιωάννου Λάμπρου – 

Στο επίκεντρο της συζήτησης για τις προοπτικές και τις προϋποθέσεις επιτυχίας του ευρωπαϊκού εγχειρήματος βρίσκονται οι ευρωπαϊκές αξίες. Φράση συχνά επαναλαμβανόμενη από κρατικούς και κοινοτικούς αξιωματούχους, δημοσιογράφους και ακαδημαϊκούς. Η συγκεκριμένη φράση χρησιμοποιείται με τρόπο παραπλανητικό ωσάν να είναι αποκλειστικό γέννημα του Διαφωτισμού, γενικά και αόριστα, χωρίς οι αρχές αυτές να έχουν χριστιανικά και εθνικά σημεία αναφοράς. Αφαιρείται, αυθαίρετα, από τις αρχές αυτές το χριστιανικό  και εθνικό τους περιεχόμενο και πλαίσιο. Continue reading “Οι ευρωπαϊκές αξίες στην προκρούστεια κλίνη του μεταμοντερνισμού”