Διαπραγματευόμαστε την παράδοσή μας

Για 43 χρόνια διαπραγματευόμαστε την παράδοση της Κύπρου στους Τούρκους. Όχι για τον αν θα την παραδώσουμε, αλλά για το πώς και πότε. Και όχι μόνο στους Τούρκους από την Τουρκία. Αλλά και σε ένα μέρος των Τούρκων από την Κύπρο. Και μαζί μ’ αυτούς, σε ορισμένους Έλληνες της Κύπρου. Γιατί έχει δημιουργηθεί μια άτυπη, ανομολόγητη τριμερής η οποία έχει αποδεχθεί να συνεργαστεί στο αυριανό κράτος με καταμερισμό της εξουσίας. Αποδεχόμενη, συνάμα, ότι την πρωτοκαθεδρία θα έχει ο εκάστοτε αρχηγός του τουρκικού κράτους. Είναι, μήπως, υπερβολικό το συμπέρασμα; Continue reading “Διαπραγματευόμαστε την παράδοσή μας”